Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen

Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen

Aanbestedingsplichtige organisaties kunnen tot 30 september een aanvraag doen voor de Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI). Smart WorkPlace partner AT Osborne legt uit hoe.

De aanvraag loopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De subsidie heeft als doel aanbestedende diensten te stimuleren om hun duurzaamheidsambities te realiseren via inkoop, specifiek op het gebied van:

 • Klimaatneutraal en circulair inkopen van productgroepen waar relatief veel grondstofgebruik en/of CO2-reductie te verwachten is;
 • Inkopen waarbij een ander thema van maatschappelijk verantwoord inkopen centraal staat, bij een concreet inkooptraject of een activiteit die tot doel heeft maatschappelijk verantwoord inkopen door de organisatie te stimuleren.

Binnen AKCI zijn voor 2019 zijn twee budgetten vastgesteld voor extern advies, te besteden aan inhuur van een ervaren MVI-adviseur. Bij klimaatneutraal en circulair inkopen is 1 miljoen euro beschikbaar; per advies € 10.000. Voor andere MVI-thema’s is totaal €75.000 beschikbaar voor externe adviezen en €5.000 per aanvraag. U kunt dit kalenderjaar eenmaal subsidie aanvragen.

U kunt extern advies aanvragen bij een ervaren MVI-adviseur, bijvoorbeeld over:

 • Specifieke duurzaamheidskennis;
 • De begeleiding bij een marktconsultatie;
 • Het opstellen van een beoordelingssystematiek;
 • De toepassing van het Ambitieweb;
 • Het uitvoeren van een Life Cycle Analysis (LCA).

Aanvragen van advies

AKCI kunt tot en met 30 september 2019 aanvragen via mijn.rvo.nl. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 nodig. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit op tijd aan. Houd er rekening mee dat dit enkele dagen kan duren.

Voordat u de subsidie aanvraagt is het van belang dat u zelf al een beeld heeft van hoe u uw duurzaamheidsambities wilt realiseren via inkoop. Bij de aanvraag dient u namelijk onder andere een plan van aanpak mee te sturen. U geeft hierbij een omschrijving van het project, de doelstellingen die u wilt behalen en hoe u dit met uw organisatie inkoop technisch wilt borgen. U hoeft nog geen concrete kennisvraag te formuleren, dit doet u later (mits uw aanvraag wordt toegewezen) in een startgesprek met RVO.nl. Hier leest u wat nog meer in uw aanvraag moet staan.

RVO.nl streeft ernaar om aanvragen binnen 4 weken te beoordelen. Er geldt echter een maximale beoordelingstermijn van 13 weken. Als de subsidie wordt toegewezen, wordt er binnen een week contact met uw opgenomen om een startgesprek in te plannen.

Voorwaarden

Het verkrijgen van subsidie is gebonden aan de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager voert een startgesprek met RVO.nl voor een passende kennisvraag aan een externe MVI-adviseur;
 • De aanvrager laat een advies opstellen door een externe MVI-adviseur die ervaring heeft met het onderwerp van de kennisvraag bij een aanbestedingsplichtige organisatie;
 • De aanvrager meet de effecten van de klimaat neutrale en circulair inkoop waarvoor u advies ontving met een door RIVM aangereikte methode. U stelt deze meetresultaten ter beschikking aan het RIVM;
 • Het externe advies wordt binnen het kalenderjaar waarin de subsidie is verstrekt afgerond;
 • De aanvrager deelt de geleerde lessen bij de uitvoering van het externe advies.

Ondersteuning bij de aanvraag?

AT Osborne kan u ondersteuning bieden bij uw aanvraag op basis van no cure no pay. Ook kunnen zij een advies op het gebied van klimaatneutraal en circulair inkopen voor u opstellen.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven