Circulaire economie draagt bij aan herstel biodiversiteit

Circulaire economie draagt bij aan herstel biodiversiteit

Van 7 tot en met 12 februari is het de Week van de Circulaire Economie. In de aanloop ernaartoe schreef Smart WorkPlace partner AT Osborne een blog over circulaire economie en biodiversiteit.

Om het verlies aan biodiversiteit aan te pakken, moeten we onze economische, politieke, sociale en technologische systemen ingrijpend veranderen. We moeten ook onze productie- en consumptiesystemen die onze economie onderbouwen, transformeren. Een circulaire economie biedt een kader voor die transformatie. Door de economie een circulaire structuur te geven, kan de extractie van grondstoffen significant verminderd worden en krijgt biodiversiteit weer een kans om te stabiliseren.

Circulaire economie draagt bij aan herstel biodiversiteit

De mate van biodiversiteit met de implementatie van circulariteit. Bron: https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/biodiversity/overview

Bedrijven in een circulaire economie

Het lijkt alsof deze principes op grote schaal moeten worden toegepast, en dat is ook zo. Maar ook bedrijven en zelfs individuen kunnen bijdragen aan een circulaire economie, en daarmee aan een verminderende druk op biodiversiteit. Om dit te realiseren kan men de volgende stappen ondernemen:

  1. Beoordeling van de invloed op en afhankelijkheid van de natuur
    Stel wetenschappelijk onderbouwde doelenstellingen op om deze afhankelijkheid te verminderen
  2. Identificeer circulaire kansen om te helpen deze doelen te bereiken
  3. Samenwerking
    Zoek innovatieve oplossingen en doe aan kennisdeling om onze gezamenlijke impact te minimaliseren

Om een voorbeeld te geven: Bedrijf X produceert een product waarvoor 100% nieuwe verpakkingsplastic wordt geproduceerd. Het bedrijf gaat over op gerecycled plastic waardoor de noodzaak van extractie wordt verminderd en de druk op biodiversiteit verkleind. Door kennisdeling binnen organisaties als het Kennisinstituut duurzaam verpakken, kan bedrijf X de wetenschap hierover verbreden en de ontwikkelingen volgen.

Met de juiste structuur en visie heeft een circulaire economie niet alleen voordelen vanuit een duurzame bril, maar ook enorme economische mogelijkheden.

Integratie

Van alle gezette biodiversiteitsdoelstellingen van 2010 hebben we er geen enkele gehaald. Nu zaken als klimaatadaptatie, energietransitie en met name circulariteit steeds belangrijker worden, is duidelijk te zien dat deze onderwerpen veel overlap en samenhang bevatten. Daarom moeten we duurzame disciplines gaan integreren. Niet meer individueel kijken naar milieuproblemen, maar op zoek gaan naar overkoepelende oplossingen. Door onze economie te transformeren, helpen we niet alleen onze aarde, maar vooral ook onszelf.

Auteurs van deze blog zijn Fanauw Hoppe en Thijs Jannes. Zij zien een mogelijke oplossingsrichting in de Doughnut Economy. Daar staan zij in een volgend artikel nader bij stil.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven