BNW Index

De manier van werken verandert en is continu aan verandering onderhevig. Ingegeven door snel ontwikkelende digitalisering en de mogelijkheden van het werken op afstand verandert het gedrag van mensen en daarmee ook hun leef- en werkpatroon. Waar werk je? Wat heb je dan nodig? Hoe werk je (digitaal) samen met je collega’s? Moeten we hier beleid voor opstellen of maken de teams zelf afspraken? En hoe moet de werkomgeving die het werk op kantoor faciliteert er dan uit zien? Het zijn vragen die elke organisatie stelt.

Veel organisaties bevinden zich in een zoektocht naar hoe zij hier goed op kunnen inspelen. En hoe acteren andere organisaties hierop? Er is behoefte aan handvatten. Getallen en inzichten die voor de Nederlandse markt gelden en specifiek inzicht geven in vergelijkbare organisaties in dynamiek, omvang en manier van werken. Deze getallen en inzichten zijn uitgewerkt in benchmarks en marktinzichten en vormen de index Benchmark voor de Nederlandse Werkomgeving, kortweg BNW Index. 

 

Een intiatief van

YNNOSWP

 

 

Rapport downloaden →

 

 

De categorieën

Klik op een categorie voor de beschrijving

Het goed inrichten van de digitale werkomgeving wordt steeds belangrijker om het werk goed te kunnen ondersteunen en te laten aansluiten bij de wensen en eisen van de medewerkers. Wanneer het over digitalisering gaat kan een onderverdeling worden gemaakt naar de digitale werkomgeving, naar automatisering met diverse tools en naar het verzamelen en analyseren van data.

Nergens ter wereld zijn er zo weinig werklozen als in Nederland. Velen zijn tijdens de coronacrisis overgestapt naar een andere branche waardoor een groot gat met vacatures is te vullen. Daarbij doet de economie het goed waardoor meer mensen aan het werk zijn. De vergrijzing en het grote aantal deeltijdwerkers zijn andere factoren die de krapte op de arbeidsmarkt bepalen.

We worden ouder dan ooit tevoren, en we werken langer door dan ooit tevoren waardoor er op dit moment voor het eerst vijf verschillende generaties actief zijn op de arbeidsmarkt. Waarom is dit een relevante ontwikkeling voor de werkomgeving?

Gezondheid en het bewustzijn daarvan krijgt steeds meer aandacht. Want we zijn immers een groot deel van onze tijd aanwezig op de werkplek. Veel organisaties hebben daarom vitaliteitsprogramma’s en welzijnsadviseurs in dienst.

Onder meer door globalisering smelten verschillende etniciteiten, leeftijden, culturen en sociaaleconomische achtergrond samen in een leef- en werkomgeving. Nog lang niet alle organisaties zijn divers en vormen nog geen afspiegeling van de maatschappij.

 

 

 

De Experts

Jitse

Jitse van Leeuwen

is expert op het gebied van digitaal en hybride samenwerken bij Alliander. De nieuwe manier van werken vraagt om andere vaardigheden bij de medewerkers. Zo stelt Jitse: “Als we kijken naar Co-Pilot is het van belang zo specifiek mogelijk instructies te geven. Op de juiste manier doorvragen is daarbij cruciaal.” Voor de toekomst verwacht Jitse een mengeling van hybride, volledig online en fysiek (samen)werken.

Anne

Anne Megens

is directeur beleid en advies bij de werkgeversvereniging AWVN. Om het vraagstuk van arbeidskrapte in je eigen organisatie aan te pakken is onder andere reflectie nodig stelt Anne Megens: “Moeten bepaalde (bullshit)taken echt door mensen worden gedaan of kunnen bepaalde zaken geautomatiseerd worden? Willen huidige medewerkers zo mogelijk meer werken? En wie weet willen AOW-gerechtigden langer doorwerken.”

Kilian

Kilian Wawoe

is organisatiepsycholoog en werkt als docent-onderzoeker aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Voor de vijf verschillende generaties op de werkvloer gebruikt Kilian de metafoor van een kudde olifanten. Daarover zegt Kilian: “Leidinggevenden hebben een cruciale rol. Meer dan ooit hebben zij de taak het team te verbinden en de kudde olifanten bij elkaar te houden.”

Susanne

Susanne Colenberg

is gepromoveerd op onderzoek naar de invloed van kantoorinterieur op (sociaal) welzijn van medewerkers. Vanwege onder andere de krappe arbeidsmarkt en een steeds ouder wordende werkende populatie zijn werkgevers zich meer bewust van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Susanne stelt dan ook: “Thuiswerken is de nieuwe benchmark. Op kantoor wil men zich precies zo prettig voelen als thuis.”

Alycia

Alycia Biekram

is programmamanager duurzaamheid en sociale impact bij Facilicom Solutions. Over dit veel genoemde thema in de werkomgeving zegt Alycia: “Als we het hebben over diversiteit, gaat dat veel verder dan afkomst of gender. Het gaat eigenlijk om alles wat iemand ‘anders dan de ander’ kan maken. Diversiteit gaat ook om leeftijd, geaardheid, opleidingsniveau of achtergrond.”

 

 

 
 

Rapport downloaden →

 
 

BNW Index

Terug naar boven