PGGM aan de slag met haeppey van Strukton Worksphere

PGGM aan de slag met haeppey van Strukton Worksphere

Pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM gaat op 1 april als eerste klant van Smart WorkPlace partner Strukton Worksphere aan de slag met haeppey, een tool die comfort objectief maakt.

PGGM is ervan overtuigd dat een gezond gebouw bijdraagt aan de creativiteit, het welbevinden en werkplezier van gebruikers en het imago van de organisatie. Omdat de organisatie bovendien een trendsetter is in het toepassen van innovaties in haar huisvestingsbeleid, kiest de organisatie bewust voor haeppey van Strukton Worksphere.

Haeppey maakt binnenmilieufactoren die een invloed hebben op de gezondheid van medewerkers, meetbaar en inzichtelijk. Dit inzicht maakt het mogelijk gericht maatregelen te nemen om te komen tot een gezondere werkomgeving. Het resultaat is een positieve gezondheidsimpact op de gebruiker. Haeppey is een waardevolle aanvulling op het HR- en FM-beleid. Het draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van gebruikers en aan het imago van een organisatie om talent aan te trekken en te behouden.

De aanleiding voor PGGM om haeppey in te zetten, is tweeledig. Ten eerste groeit de aandacht op maatschappelijk vlak voor gezonde gebouwen. En dat is niet verwonderlijk, want gezonde gebouwen leiden tot meer welbevinden en minder stress bij de gebruikers en dus tot lager verzuim. Meer werkplezier en een hogere productiviteit zijn het resultaat. Daarnaast wil PGGM, in co-creatie met partners, nieuwe en duurzame innovaties in haar huisvestingsbeleid inbrengen.

Haeppey in vijf stappen: meten, verrijken, visualiseren, monitoren, rapporteren

Haeppey geeft snel en duidelijk grip op de gezondheidswaarde van het gebouw. Een ultiem gezond gebouw stimuleert het welzijn en de gezondheid van haar gebruikers. Door middel van het GMP (gezondheidsmaatregelenpotentieel) geeft haeppey gebouweigenaren en facility managers snel inzicht in wat de mogelijkheden tot verbeteringen zijn, en biedt tegelijkertijd mogelijkheden deze te implementeren.

Het GMP is gebaseerd op een gezondheidseffectscreening (GES) per meetwaarde. Het aantal verbeterpunten wordt hierbij als GMP in een percentage uitgedrukt. Deze GES-methode is ontwikkeld door de GGD en het RIVM om in beeld te brengen wat de gezondheidsrisico’s zijn rondom een aantal milieufactoren. Dit is een aanvulling op wettelijke milieunormen die niet altijd voldoende zijn om risico’s en klachten te vermijden. Door de GES te koppelen aan het binnenklimaat van een ruimte ondersteunt haeppey facilitaire diensten in het op maat uit voeren van hun service en onderhoud, terwijl het huurders ondersteunt verbeterverzoeken bij hun pandeigenaren te staven.

Haeppey is eind 2018 in de markt geïntroduceerd en is een initiatief van Strukton Worksphere en Antea Group. 

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven