HTC Advies nieuwe partner Smart WorkPlace

HTC Advies nieuwe partner Smart WorkPlace

Het ervaren van comfort en gastvrijheid wordt belangrijker voor het werkplezier en dus voor de prestaties van medewerkers. Dat geloven Anna Casemier en Rutger Verstegen van HTC Advies, de nieuwe partner van Smart WorkPlace.

Welke kansen/ontwikkelingen ziet HTC Advies voor de werkomgeving van de toekomst?

Anna Casemier: "Wij geloven dat het ervaren van comfort en gastvrijheid steeds belangrijker wordt voor het werkplezier en daarmee voor de prestaties van medewerkers. Wij zien dan ook volop kansen voor nieuwe serviceconcepten in de werkomgeving van de toekomst. Een krachtig serviceconcept draagt bij aan motivatie, vitaliteit, inspiratie en slim (samen)werken, waardoor professionals zich ontzorgt en verrast voelen. Daarmee versterkt het serviceconcept van de nieuwe werkomgeving de identiteit van de organisatie of multi-tenant vastgoed en is het een succesfactor voor het boeien en daarmee binden van de huidige medewerkers en het onderscheidend vermogen van de organisatie in de (arbeids)markt."

Rutger Verstegen: "Wij zien voor de toekomst daarnaast vooral kansen in de toenemende behoefte aan flexibiliteit en transparantie. Onze ervaring met verschillende single soft services maakt dat wij als geen ander dynamische servicecontracten kunnen ontwerpen voor een eerlijke marktconforme prijs. In de hotellerie kennen we bijvoorbeeld al jaren pay-per-use: je betaalt voor wat je gebruikt. Dit is voor ons een belangrijke ontwikkeling binnen dynamische contracten. Wij kennen het dienstverleningsproces en verdienmodel tot op detail, wat maakt dat we onze opdrachtgevers kunnen begeleiden in de beste contractkeuzes. Daarop aansluitend zetten we datadriven performancemanagement in voor transparantie, grip op contracten en groei in strategisch partnerschap."

Welke rol kan HTC Advies daarbij spelen? 

Anna Casemier: "Onze expertise is een unieke combinatie van hotel business, facilitaire dienstverlening en vastgoed. Dat betekent dat wij serviceconcepten ontwikkelen die de flair hebben van een hotel, de praktische insteek van facilitair management en de allure van interieurdesign. Precies dat maakt ons tot een eigenzinnige partner die met verassende ideeën durft te komen. Wij werken vanuit partnerschap met de opdrachtgever en verbinden deze met gevestigde namen en innovatieve start ups. In deze samenwerking zijn wij expert, regisseur en contractcoach. Kenmerkend voor onze werkwijze is dat we geen genoegen nemen met voor de hand liggende oplossingen. Wij willen echt de uitdagingen en doelen van onze opdrachtgevers leren kennen om voor hen met het beste advies te komen."

Rutger Verstegen: "Bij de ontwikkeling van onze serviceconcepten willen wij de behoeften en verwachtingen van de gebruiker optimaal begrijpen om tot de beste oplossingen te komen. Pas als je echt weet wat de verwachting is, kun je deze gaan overtreffen en dus verrassen. Daarbij maken wij gebruik van unieke gevalideerde hospitalityprofielen die inzicht geven in de drijfveren van de gebruikers en richtinggevend zijn voor het ontwerp van het serviceconcept. Daarnaast maken wij gebruik van wetenschappelijk onderzoek naar (onbewust) consumentengedrag en mystery visits. In onze visie optimaliseert het serviceconcept de werkprocessen, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van technologie. Dit betekent dat de services worden ingezet op de juiste plaats en het juiste moment en met de hoogste impact. Natuurlijk moet het serviceconcept een rendabele investering zijn. Daarom beschikken we over financiële kengetallen, op basis waarvan we effectieve businesscases kunnen ontwikkelen, zodat de opdrachtgever goed onderbouwde keuzes kan maken. Onze serviceconcepten zijn altijd het resultaat van nauwe samenwerking tussen alle stakeholders in het ontwerpproces en de disciplines Facility, Human Resources en Informatietechnologie. Binnen het platform voor Smart WorkPlace verwachten we collega’s uit deze vakgebieden te ontmoeten, om kennis en ervaring te delen."

Waarom is het belangrijk voor HTC Advies om in een platform als Smart WorkPlace te participeren? 

Rutger Verstegen: "Wij zien er dan ook naar uit de andere partners te leren kennen! Als out of the box denkers kiezen wij niet voor de gebaande paden, maar zoeken we het liefst samen met anderen naar vernieuwing en verrassing. Daarvoor biedt het platform van Smart WorkPlace volop kansen."

Anna Casemier: "We zien dat in het platform partners uit diverse werkgebieden participeren, zoals overheid, onderwijs, vastgoed, consultancy en financiën. Deze brede vertegenwoordiging maakt het voor ons interessant om deel te nemen. Wij willen graag expertise uitwisselen en van elkaar leren om daarmee nog beter de aansluiting te vinden bij de markt en innovator en koploper te blijven op het gebied van de slimme, gezonde en duurzame werkplek."

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven