Mantelzorg en werk combineren bedreigt gezondheid van uw medewerker

Mantelzorg en werk combineren bedreigt gezondheid van uw medewerker

De werkomgeving bestaat uit veel meer dan een smart building, ergonomische werkplek en goede facility services. Een gezonde cultuur en oog voor het individu zijn net zo belangrijk.

Officieel is een medewerker ook mantelzorger als deze langdurig minimaal een dag per week zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, kind, ouder, vriend of buur. 1 op de 8 werknemers combineert een baan met mantelzorg. De meeste mantelzorgers zijn 45 tot 64 jaar, want dit is de periode waarin ouderen meer hulp behoeven. Van 2004 tot 2014 nam het aandeel werkende mantelzorgers toe van 12 procent naar 18 procent. Van de mantelzorgers is 58 procent vrouw. Bijna 40 procent van de mantelzorgers voelt zich matig tot zwaar belast en dit kan gevolgen hebben voor de productiviteit en betrokkenheid als medewerker. Ziekteverzuim en minder (17 procent) of zelfs stoppen (7 procent) met werken zijn vaak het resultaat. Een kwart van de werkende mantelzorgers die meer dan twee jaar zorgt is in een jaar twee weken of langer aaneengesloten ziek. Bespreekbaar maken, vanaf het werk privézaken mogen organiseren, flexibel werken en verlofregelingen kunnen helpen bij het in balans houden van mantelzorg en werk.

Uit onderzoek blijkt dat er in uw organisatie twee keer zoveel mantelzorgers zijn dan leidinggevenden denken. Door de vergrijzing neemt dit waarschijnlijk in de toekomst toe. 80 procent van de mantelzorgers krijgt een goed gevoel van mantelzorg geven. Dit als werkgever ondersteunen wordt dus zeer gewaardeerd. Mantelzorgers die zich gesteund voelen door de leidinggevende en collega’s ervaren in grotere mate (84 procent) de combinatie mantelzorg en werk als ‘goed’ dan de niet-ondersteunden (56 procent).

Een mantelzorger herken je bijvoorbeeld aan de volgende signalen:

-        Vaak enkele dagen vrij nemen in plaats van paar weken

-        Regelmatig telefoneren tijdens pauzes

-        Zelden vrije dagen kunnen wisselen of kunnen overwerken

-        Nooit meegaan met uitstapje, borrel, training of heidag

-        Stress, burn-out en regelmatig ziek.

Mogelijke oplossingen zijn:

-        Reductie van reistijd en de mogelijkheid zorgtaken en werk te combineren door thuiswerk.

-        Flexibele werktijden, onverwachts vrij nemen en werktijden zelf bepalen

-        Verlofregelingen onder de aandacht brengen

-        Mantelzorg bespreekbaar maken.

Wat levert het op (WomenInc, De Winst van zorgvriendelijk werkgeverschap):

-        1 procent minder ziekteverzuim

-        1,3 procent meer omzetgroei dan gemiddeld

-        2 procent minder verloop van personeel

Hoe te starten? Doe een online nulmeting. Met de nulmeting krijgt u inzicht in:

  • Hoeveel mantelzorgers zijn er?
  • Hoe ervaren zij de combinatie werk en zorg?
  • Wat zijn de gevolgen van de combinatie op het werk, hun gezondheid en hun motivatie?
  • Hoe bekend is mantelzorg binnen de organisatie?
  • Hebben de collega's begrip voor de situatie en is deze bespreekbaar op de afdeling?
  • Weten leidinggevenden af van de zorgtaken en hoe zij de mantelzorger kunnen ondersteunen?
  • In hoeverre wordt er in de huidige situatie gebruik gemaakt van regelingen en maatwerkoplossingen?
  • In hoeverre is er binnen de organisatie al een ondersteunende cultuur?

De vragenlijst wordt standaard online verspreid. Eventueel kunt u het onderzoek ook schriftelijk doen, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Kijk op met Online Onderzoek.

Voor meer informatie kijk op www.werkenmantelzorg.nl of www.twitter.com/WerkMantelzorg en www.facebook.com/werkenmantelzorg

(Gebruikte data is gebaseerd op SCP 2015-II en W&M 2017.)

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven