Naar een open informatiespeelveld voor de gebouwde omgeving

Naar een open informatiespeelveld voor de gebouwde omgeving

Het BIM Loket wil in de periode 2020-2023 toewerken naar een veilige, duurzame gebouwde omgeving op basis van een open informatiespeelveld. Daarbij zijn er drie speerpunten.

Het BIM Loket werd in 2015 opgericht. Aanleiding voor het ontstaan was de wens om tot één loket voor open BIM-standaarden te komen. Sinds de oprichting ontwikkelde het BIM Loket zich geleidelijk tot een ‘clubhuis’ van, voor en door de sector rond digitalisering in de bouw. In lijn hiermee werd in 2018 de opdracht van het BIM Loket verbreed: van centraal informatie- en regiepunt waar partijen terecht kunnen voor open standaarden, naar netwerkaanjager van digitale samenwerking en vernieuwing.

Het BIM Loket wil in de periode 2020-2023 toewerken naar een veilige, duurzame gebouwde omgeving op basis van een open informatiespeelveld. De komende jaren zet het BIM Loket in op drie speerpunten:

  • Adoptie, Kennis & Cultuur.
  • Palet open standaarden.
  • Ondersteuning DigiDealGO en borging resultaten.

In een set infographics zijn de hoofdlijnen van de visie, strategie en programma van het BIM Loket voor 2020-2023 uitgewerkt.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven