Innovatieniveau hoger, klimaatambities verder gepolariseerd

Innovatieniveau hoger, klimaatambities verder gepolariseerd

Bedrijven pakken door met de digitale transformatie en het niveau van radicale innovatie is hoger dan ooit. Tegelijkertijd raken klimaatambities verder gepolariseerd. Dat blijkt uit de Nederlandse Innovatie Monitor 2021.

Nederlandse bedrijven zijn in de Nederlandse Innovatie Monitor 2021 opvallend positief over het herstel van de coronacrisis. De omzetverwachtingen zijn in alle sectoren hoger dan vorig jaar en vrijwel alle sectoren verwachten een groei van tien procent of meer, maar de verschillen tussen bedrijven binnen sectoren zijn groot. De digitale transformatie die door veel bedrijven vorig jaar (gedwongen) is ingezet zet zich voort — met name de adoptie van nieuwe digitale technologieën, maar ook creëren van nieuwe vormen van waardecreatie en organisatiebrede veranderingen winnen aan belang. De mate waarin bedrijven bezig zijn met exploratieve innovatie bevindt zich op het hoogste punt sinds de start van de Monitor. Exploitatieve innovatie nam gelijktijdig toe en blijft in absolute zin de dominante innovatievorm. Verder blijkt dat bedrijven die hoger scoren op exploratieve en exploitatieve innovatie beter door de coronacrisis komen.

Transitie naar duurzame economie

In deze editie van de Monitor was er in het bijzonder aandacht de transitie naar een duurzame economie. Hieruit blijkt dat de klimaatambitie van het Nederlandse bedrijfsleven verder gepolariseerd raakt: enerzijds is het aandeel klimaatambitieuze bedrijven met zeven procentpunt gestegen, anderzijds groeit de groep bedrijven die deze ambitie niet heeft met bijna negen procentpunt. Het gemiddelde jaartal dat bedrijven opgeven is amper gewijzigd ten opzicht van de vorige editie.

MVO

Ook blijkt dat praktijken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vaker wel dan niet worden toegepast, maar dat er op een aantal gebieden —zoals beleid rondom schade aan mens en natuur of het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid—  nog veel te winnen valt.

Innovatieniveau hoger, klimaatambities verder gepolariseerd

Zo wordt de schade aan mens en natuur vaak nog niet gemeten, zijn er nog relatief weinig bedrijven met een gecertificeerd milieubeheerssysteem en valt ook op dat bijna de helft van de bedrijven het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid nog niet geformaliseerd heeft. Daartegenover besteden veel bedrijven aandacht aan MVO op hun website, stellen zij vrijwel allemaal budget beschikbaar voor de ontwikkeling van het personeel en houdt meer dan de helft van de bedrijven al stakeholderdialogen. Voor elke MVO-praktijk geeft slechts een beperkt aantal bedrijven te kennen dat deze niet van toepassing is op hun organisatie.

In de Nederlandse Innovatie Monitor 2021 zijn ruim 600 leidinggevenden uit het Nederlandse bedrijfsleven ondervraagd over de stand van zaken op het gebied van innovatie in hun organisatie. Thema’s zoals het herstel van de coronacrisis, de digitale transformatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen stonden dit jaar centraal. Daarnaast hebben alle respondenten de eigen organisatie gescoord op onder andere verschillende innovatievormen, digitale vaardigheden, de drijfveren van de organisatie, en hun investeringen in onderzoek & ontwikkeling (R&D), informatie & communicatietechnologie (ICT) en ontwikkeling van personeel.

Dit rapport, uitgegeven door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van Amsterdam Business School, Universiteit van Amsterdam, biedt op basis van de verzamelde informatie en een veelal beschrijvende analyse een overzicht van het huidige innovatielandschap in Nederland.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven