E-zine We Werken Thuis

E-zine We Werken Thuis

In maart-december 2020 deed Smart WorkPlace partner Aestate samen met het Center for People and Buildings, de TU Delft en de TU Eindhoven het onderzoek ‘We Werken Thuis’. Daarover is nu een E-zine gemaakt.

In het onderzoek stonden twee vragen centraal:

  • Hoe draagt thuiswerken bij aan de continuïteit van de bedrijfsvoering? 
  • Wat zijn de effecten van thuiswerken op de sociale gesteldheid, vitaliteit en output van de medewerker en manager, zowel op de korte als de lange termijn?

E-zine

Door middel van podcasts, animaties, vraagstukken, infographics en blogs neemt de E-zine je mee door de opgedane kennis vanuit het ‘We Werken Thuis’ onderzoek. Het E-zine wil inspireren door de juiste vragen te stellen, inzichten te geven in de ervaringen van verschillende situaties en handvatten te geven voor de toekomst.

Verdeeld over drie perioden (april-juni, juli-september, september-december) deden negentien organisaties mee aan het onderzoek. De deelnemers kregen negen opeenvolgende online vragenlijsten over tal van onderwerpen om de twee hoofdvragen te beantwoorden.

Uitkomsten

Uit het onderzoek komt naar voren dat thuiswerken wordt gewaardeerd door medewerkers. De meeste respondenten vinden dat ze thuis goed kunnen werken en waarderen gemiddeld zowel de individuele als teamproductiviteit met cijfers tussen de 7,4 en 7,9. Toch is er ook een kleine groep mensen die het liefst zo snel mogelijk weer naar kantoor wil om daar te werken. Zij ervaren op meerdere vlakken problemen met thuiswerken.  

Veel medewerkers willen in de toekomst vaker thuiswerken dan voorheen, gemiddeld de helft van hun werktijd. De redenen hiervoor zijn hetzelfde als voor maart 2020, namelijk het doen van concentratiewerk, het besparen van reistijd en een betere werk-privébalans. Er is een grote bereidheid om 1 à 2 dagen thuis te werken als de organisatie dat vraagt. Als mensen weer op kantoor gaan werken, willen ze collega’s zien, samen werken met collega’s en (informeel) kennis uitwisselen.

De E-zine belicht uiteenlopende aspecten die met thuiswerken te maken hebben, zoals leiderschap, thuiswerken en productiviteit, werkgeluk in de hybride werkomgeving, nieuwe baan maar niet op kantoor, gezondheid en vitaliteit, kennisdelen en samenwerken en natuurlijk de toekomst van thuiswerken.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven