Veertien handvatten voor hybride werken bij gemeenten

Veertien handvatten voor hybride werken bij gemeenten

Wat zijn de belangrijkste factoren en vaardigheden voor werknemers van gemeenten om goed te kunnen functioneren in een hybride werkomgeving? Dat onderzocht Max Dorst bij draaijer+partners.

Max startte zijn onderzoek met het kijken naar het huidige landelijke beleid ten aanzien van hybride werken bij gemeenten. Hij hield interviews met specialisten op het gebied van hybride werken en met managers van verschillende gemeenten. De meeste gemeenten in Nederland willen hybride werken wel faciliteren, alleen weten ze niet (goed) op welke wijze. Niet alle gemeenten bleken optimaal ingericht te zijn op hybride werken, dat om goede huisvesting en een helder beleid op dit gebied vraagt.  

Er is gekeken naar alle factoren en vaardigheden die van invloed zijn op het vermogen van werknemers om hun werk uit te voeren. Deze zijn onderverdeeld in demografische, individuele en groepsfactoren. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar vaardigheden die nodig zijn om als individu goed te kunnen functioneren. Dit is onderverdeeld in gezondheid, organiseren, sociale vaardigheden en digitale vaardigheden.

Werknemers en verschillende werkstijlen

Er zijn diverse trends en ontwikkelingen voor het overstappen naar hybride werken. Zoals persona’s, een methode om werknemers onder te verdelen op basis van hun werkstijl zodat een werkomgeving kan worden gecreëerd die past bij deze werknemer. In het onderzoek is gekeken naar andere organisaties die reeds op deze manier werken en naar de variabelen die zij gebruiken om deze persona’s te vormen. Autonomie, de hoeveelheid groepswerk en innovatie blijken veel gebruikte variabelen.

Daarnaast zijn er verschillende oplossingen gegeven voor hybride werken, zoals een buddysysteem voor nieuwe medewerkers of loopvergaderingen om creativiteit te stimuleren. 

Handvatten voor hybride werken

Volgens het onderzoek en de interviews heeft hybride werken veel draagvlak onder gemeenten. Daarom is het belangrijk om te weten welke van de onderzochte factoren en vaardigheden een significante invloed hebben op medewerkers. Uiteindelijk kwamen er veertien naar voren die nodig zijn om een goede hybride werkomgeving te creëren die geschikt is voor alle werknemers. Deze veertien factoren en vaardigheden vormen de basis voor Max’ advies. 

Veertien handvatten voor hybride werken bij gemeenten
 
Om gemeentes uit te leggen hoe zij vloeiend kunnen overstappen naar een hybride werkomgeving, afgestemd op de behoeften en kenmerken van hun werknemers, is het advies onderverdeeld in strategisch, tactisch en operationeel niveau. Op strategisch niveau zullen meerdere zaken moeten veranderen om een goede hybride werkomgeving te creëren. Gemeenten kunnen ten eerste van elkaar leren door informatie uit te wisselen. Daarnaast zullen zij anders moeten omgaan met autonomie, flexibiliteit en groepsactiviteiten. Dit is ook de basis voor het tactische niveau, dat het gebruik van persona’s uitlegt op basis van deze drie variabelen. Vijf verschillende persona’s – soloist, collaborator, innovator, conservatist en adapter – zijn gecreëerd om inzicht te krijgen in de soorten werknemers. Tot slot worden deze persona’s gekoppeld aan verschillende oplossingen die tijdens het literatuuronderzoek en de interviews werden omschreven. Dit geeft gemeenten handvatten om hybride werken in de praktijk uit te voeren op operationeel niveau. 

Max Dorst is student International Facility Management aan de Hanze University of Applied Sciences. Hij deed zijn afstudeeronderzoek bij draaijer+partners. In juli 2022 heeft hij zijn onderzoek succesvol afgesloten.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven