Upcycle Journey jaagt verduurzaming aan

Upcycle Journey jaagt verduurzaming aan

Vier hospitality consultancybedrijven Conceptional, CONTRAST, Hospitality Group en Vijverborgh inspireren de foodservicebranche voor duurzame oplossingen met stichting Upcycle Journey. Het eerste initiatief is Upcycle Kitchen. 

Op de foto, van links naar rechts: Henk Schouten, Reoewein Niesten, Anna Casemier (CONTRAST), Tom Rietveld en Roy van der Vleuten.

Het convenant tussen de vier organisaties voor Upcycle Journey kwam tot stand tijdens Horecava 2024. Kennis, ervaring en netwerk zijn belangrijke pijlers om de verduurzaming te realiseren. Binnen dat kader is Upcycle Kitchen, een online platform voor het hergebruik van gecertificeerde re-use keukenapparatuur, het eerste wapenfeit van de stichting. Het gaat om apparatuur jonger dan vijf jaar, zodat gegarandeerd is dat de apparatuur zuinig in gebruik én duurzaam is.

Collectieve aanpak

Het platform is onderdeel van Upcycle Journey, een stichting waarbinnen de vier consultancybedrijven hun ambities realiseren. Zonder winstoogmerk: de inkomsten worden gebruikt voor de ontwikkeling van initiatieven zoals Upcycle Kitchen. Dit is een collectieve aanpak om hergebruik van keukenapparatuur in concepten én uitvragen naar leveranciers tot een vanzelfsprekend alternatief te maken. Upcycle Journey ging hiervoor een samenwerking aan met Facet, expert in specifieke wet- en regelgeving en circulariteit.

Totaaloverzicht

Over het ontstaan van Upcycle Journey vertelt Roy van der Vleuten van Vijverborgh: “We wilden samen met de markt een online platform ontwikkelen, om kennis en ervaring rondom duurzame keukenoplossingen te delen.” Een totaaloverzicht van re-use apparatuur in Nederland komt hiermee binnen handbereik. Dit ontbreekt op dit moment in de markt: “Het doel van het overzicht is om keukenapparatuur jonger dan vijf jaar zoveel mogelijk te hergebruiken. Daarmee leveren we een bijdrage aan een lagere uitstoot van schadelijke broeikasgassen.”

Upcycle Kitchen is volgens de vier consultancybedrijven ook essentieel omdat er op dit moment geen criteria zijn om betrouwbaarheid te beoordelen. Reoewein Niesten van Conceptional vertelt hierover: “Ook is het overdragen van garanties nog vaak lastig. We willen bedrijven en organisaties uitdagen om een minimale eis aan re-use apparatuur op te nemen in hun uitvraag. Ook willen we aanbod activeren, keukenleveranciers uitdagen om via het platform de beschikbaarheid van apparatuur zichtbaar te maken.”

Openstaan voor verandering

Over het opnemen van re-use apparatuur in uitvragen illustreert Henk Schouten van Hospitality Group: “Het streven is om minimaal 5% re-use keukenapparatuur in de bestekken op te nemen. Wij hebben daarin een aanjagersrol, de opdrachtgever moet er zelf voor openstaan om aan de duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen. Wij faciliteren de opdrachtgever door schaalgrootte in aanbod te realiseren via leveranciers en effectieve criteria aan te reiken voor de beoordeling van de apparatuur.”  

Samen impact maken

De initiatiefnemers van Upcycle Kitchen zoeken partners om bij te dragen aan het platform. Tom Rietveld van CONTRAST zegt hierover: “De afgelopen maanden spraken we diverse belanghebbenden in de foodservicebranche over dit initiatief. De reacties zijn zeer positief en toonaangevende keukenleveranciers en producenten Nordcap Nederland, Metos, Levens Middleby, Bouter, Van Gestel en Schoondergang van Zwanenburg gaven al commitment. We benaderen de komende periode de markt, want alleen samen kunnen we impact maken.”

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven