Van prijs naar duurzaamheid

Van prijs naar duurzaamheid

De focus schuift van prijs naar een holitischere blik volgens Joris de Schepper, kwartiermaker bij Dienst Justitiële Inrichtingen. Joris was aanwezig tijdens de Round Table Duurzaamheid.

Bij het organiseren en inrichten van de werkomgeving zijn workplace managers, huisvesting- en facilitymanagers drukdoende met het strategische focuspunt duurzaamheid. Maar hoe maak je dit prangende onderwerp levend en zorg je voor draagvlak en versnelling? 

Duurzaamheidsvisie

Joris de Schepper van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) laat weten dat hij een duidelijke kanteling ziet in de gesprekken die tussen opdrachtgever en -nemer worden gevoerd. Ging het voorheen om prijs en kwaliteit, nu is de uitvraag vele malen meer divers: “We maakten een visie voor mijn project bij DJI, strategisch, tactisch, operationeel én op middelen en mensen. Vroeger waren gesprekken vooral gericht op prijs en kwaliteit. Nu gaat het om veel meer aspecten. Circulariteit, duurzaamheid, sociale factoren nemen we mee in alles wat we inkopen, bestellen en organiseren. De missie is om daar partijen van bewust te maken. Daarom geven we dit een plek in de klantreis die we ontwikkelden en vertellen we onder andere met QR-codes en filmpjes het verhaal dat achter de visie schuilt.”

De Schepper illustreert hoe DJI de duurzaamheidsvisie van zijn project vormgaf: “Dit deden we niet alleen op strategisch, tactisch en operationeel vlak. Ook voor de niveaus mensen en middelen maakten we een aantal pijlers. Drie belangrijke speerpunten zijn duurzaamheid, gastvrijheid en data. Die willen we met elkaar verbinden en intern en extern goed communiceren. Iedereen die bij ons binnenkomt, weet dat we deze drie pijlers aanhouden. Doordat we die onderdelen op strategisch en tactisch niveau verankeren, betekent dit een versnelling op operationeel niveau. Het wordt dan eenvoudiger om een inkoopvraag te spiegelen aan het duurzaamheidsbeleid. Een voorbeeld zijn de vluchtplattegronden, die je normaliter bestelt zonder aarzeling en nu uitvraagt op hergebruikt plastic. Meerdere voorbeelden tellen snel op tot iets groots.”

Medewerkers meenemen

Een belangrijke succespijler voor concretisering en implementatie van beleid is de communicatie intern en extern. Duurzaamheidsbeleid heeft invloed op de medewerkers van een organisatie en zij moeten dus ook achter deze visie staan. De Schepper, die adviseert een vaak gemiste kans in te vullen: “Dat gaat om het vieren van successen. Veel te vaak staan we niet stil bij wat er goed gaat binnen en buiten de organisatie, bijvoorbeeld initiatieven met je samenwerkingspartners. Je kunt al aandacht besteden aan mijlpalen door bijvoorbeeld per kwartaal een sessie te organiseren. Hierin laat je zien wat de organisatie heeft gepresteerd en haal je nieuwe ideeën op. Dat verhoogt de betrokkenheid.”

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven