‘De vierde technische revolutie’

‘De vierde technische revolutie’

Is Blockchain een oplossing voor een probleem dat we nog niet hebben? Deze en andere vragen beantwoordt Jan Veuger, expert bij Smart WorkPlace en lector Blockchain bij Saxion in een serie blogs.

De uitvinding van de parachute van Leonardo da Vinci rond 1483 was er eerder dan het vliegtuig en was toen nog een oplossing voor een niet bestaand probleem. Daarmee is een parallel te trekken met Blockchain. Is Blockchain ook een oplossing voor een probleem dat we nog niet hebben, of gaan we ervan uit dat de werking nog onvoldoende is? The Economist (2015) noemde Blockchain de ultieme vertrouwensmachine die geacht wordt traditionele banksystemen, kadasters, vastgoedsystemen, openbare-opnamesystemen en zelfs traditionele verkiezingsstemsystemen te vervangen. Blockchain heeft een mogelijkheid om de uitdagingen op het gebied van vertrouwen, transparantie en bureaucratie aan te pakken waarmee verschillende (overheids)instanties worden geconfronteerd en biedt nieuwe samenwerkingsmogelijkheden tussen verschillende profit en non-profit actoren. Blockchain controleert real-time transacties, vereenvoudigt naleving van de regelgeving, belooft efficiëntiewinsten door middel van het verminderen van tussenpersonen en vermindert het risico op fraude en cybercriminaliteit. Daardoor heeft Blockchain een zeer grote invloed op mensen, faciliteiten en de werkomgeving zoals ik bij BNR Nieuwsradio mocht toelichten in juni dit jaar. Mijn verwachting is dat Blockchain binnen vijf jaar mainstream is en dus een echte gamechanger in onze maatschappij. Blockchain wordt al veel toegepast zonder dat iedereen daar al notie van heeft in bijvoorbeeld de gaming-, en muziekindustrie, ticketverkoop, zorg, banken en supply chain.

Blockchain

Blockchain is een gedecentraliseerde transactie en gegevensbeheertechnologie die het eerst is ontwikkeld voor de cryptocurrency van Bitcoin. bitcoin zonder hoofdletter staat voor de currency, de munt en de betaalmethode bitcoin. Bitcoin met een hoofdletter B staat voor het Bitcoin netwerk. De interesse in Blockchain-technologie is toegenomen sinds het idee werd geïntroduceerd in 2008. In deze whitepaper wordt gepleit voor een elektronisch betaalsysteem waarin voor elkaar onbekende partijen direct zonder tussenkomst van een derde banktransacties kunnen realiseren. Het betaalmiddel van dit systeem is de Bitcoin. Nakamoto verbeterde zijn systeem op een aantal punten zoals het tegengaan van double spending en het invoeren van een timestamp. Hij creëerde daarmee een systeem waarin vertrouwen – het sleutelwoord voor Blockchain – ingebed is in de Blockchain technologie. Daarmee zorgde Nakamoto ervoor dat zijn principieel bezwaar van een Trusted Third Party (TTP) niet meer noodzakelijk was. Daarmee ontstond de zekerheid dat de ontvanger er zeker van kon zijn dat de eerdere eigenaar geen eerdere transactie heeft uitgevoerd en dat de eerste (geld)transactie de enige geldige is.

‘De vierde technische revolutie’

Figuur: Satoshi Nakamoto (2009) uit Veuger ‘Belastingdienst, Blockchain, Finance, Taks & Advice’ 27 augustus 2019, ‘ABN AMRO & Blockchain ontwikkelingen’ 19 september 2019 en ‘Themadag Politie & Blockchain’ 10 oktober 2019.

De reden voor de interesse in Blockchain zijn de centrale kenmerken die zorgen voor beveiliging, anonimiteit en gegevensintegriteit zonder dat een externe organisatie de transacties beheerst.  Daarom creëert Blockchain interessante onderzoeksgebieden, vooral vanuit het perspectief van technische uitdagingen en beperkingen. In het onderzoek van Yli-Huumo Ko, Choi, Park and Smolander (2016) hebben de onderzoekers een systematische studie uitgevoerd met als doel al het relevante onderzoek naar Blockchain technologie te verzamelen. Het doel van het onderzoek was om de huidige onderzoeksthema’s, uitdagingen en toekomstige richtingen met betrekking tot Blockchain technologie vanuit technisch oogpunt te doorgronden vanuit 41 primaire papers uit wetenschappelijke databases. De resultaten tonen aan dat de focus in meer dan 80% van de papers ligt op het Bitcoin systeem en in minder dan 20% op andere Blockchain toepassingen zoals smart contracts en licenties. Het merendeel van het onderzoek richt zich op het onthullen en verbeteren van beperkingen van Blockchain vanuit privacy- en beveiligingsperspectieven. Veel van de voorgestelde oplossingen missen een concrete evaluatie van hun effectiviteit. Veel andere Blockchain schaalbaarheid gerelateerde uitdagingen zoals doorvoer en responstijden zijn nog niet bestudeerd maar nemen nu een vlucht vanaf 2018 zoals ik augustus dit jaar bij BNR Nieuwsradio heb mogen toelichten na een door mijn uitgevoerd internationaal onderzoek.

Blockchain kan een enorme impact hebben op de waardeketen in onze samenleving. Voorbeelden zijn efficiëntie, transparantie, eigendom, waarde (overdracht), automatisering en dienstverlening. Wanneer we de wereld van Blockchain willen begrijpen, moeten we de innovatie van de Bitcoin-valuta in 2009 begrijpen die is gebouwd op de onderliggende technologie Blockchain. Bitcoin is een combinatie van vier individuele elementen: (1) cryptografie, (2) een peer-to-peer netwerk, (3) een open source protocol en (4) een gedeeld grootboek. Dit maakt het een fenomeen waar mensen enthousiast over zijn.

In de volgend blog meer over de impact op de waardeketen in onze samenleving en haar invloed op facility management en vastgoed.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook
Jan  Veuger

Jan Veuger

Lector Blockchain & Leading Lector Saxion Blockchain Institute, Saxion University of Applied Sciences

»

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven