Circulariteit vastgoedfonds in beeld

Circulariteit vastgoedfonds in beeld

Samen met investment manager Cairn Real Estate heeft Smart WorkPlace partner CFP Green Buildings de circulariteit van een heel vastgoedfonds in beeld gebracht.

Door de 10-jarige onderhoudsbegroting met bijbehorend grondstofverbruik te analyseren, zijn de kansen voor optimalisatie in beeld gebracht en maatregelen bepaald.

Data-analyse start van bepalen grondstofverbruik komende 10 jaar

Er wordt veel gepraat over circulariteit, maar het nemen van concrete maatregelen blijkt nog lastig. Want wat is circulariteit nu precies en wat heeft impact? Om deze vragen te beantwoorden is CFP Green Buildings ingeschakeld om een gedeelte van de portefeuille van Cairn Real Estate in kaart te brengen en mogelijke maatregelen te bepalen. De methode van CFP is gedreven door data-analyse en kenmerkt zich door eenvoud en concreet resultaat. Bert van Renselaar, partner bij CFP Green Buildings: “De essentie van circulariteit is dat we geen nieuwe grondstoffen aan de aarde onttrekken en niets weggooien. Alleen op deze manier kunnen we ons economische systeem in stand houden met dezelfde kansen voor komende generaties. Dit is exact wat wij in onze aanpak meten. We tellen de kilo’s grondstoffen op die de komende 10 jaar worden toegevoegd en weggegooid.”

Circulaire impact maken met beheer en onderhoud

De resultaten zijn samengevat in een lijst van maatregelen welke als doel hebben de verspilling van grondstoffen zo ver mogelijk terug te dringen. Op die manier worden waardevolle grondstoffen behouden in de keten en wordt voorkomen dat de aarde onnodig uitgeput wordt. Door te kiezen voor hoogwaardige grondstoffen wordt verder de kwaliteit van gebouwen verbeterd en daarmee de waarde en levensduur.

De eerste resultaten

De eerste projecten laten zien dat er snel veel impact gemaakt kan worden door een aantal grote maatregelen toe te passen. Zo heeft het vervangen van daken een grote impact qua grondstoffen en zijn er goede alternatieven om circulaire materialen toe te passen. Ook qua kosten kunnen de circulaire initiatieven zich goed meten met de één-op-één vervanging uit de huidige 10-jarige onderhoudsbegroting. De initiële investering is vaak nog wat hoger, maar dit verdient zich binnen de levenscyclus weer terug door de langere levensduur en hogere kwaliteit van de gebruikte materialen. Hiermee is de Total Cost of Ownership (TCO) nagenoeg gelijk.

Pilot-project Cairn Real Estate

De eerste resultaten om circulariteit in het onderhoudsprogramma te integreren zijn veelbelovend. Op basis van de data-analyse zijn voor de geselecteerde objecten de kansen in beeld gebracht om de onderhoudsbegroting met zoveel mogelijk impact circulair uit te voeren. Vanuit dit startpunt heeft Cairn Real Estate een pilot-project uitgevoerd waarbij een 7,160 vierkante meter groot dak circulaire dakbedekking heeft gekregen, inclusief terugname- en recyclegarantie van de fabrikant. Fabian Marchand, Asset Manager bij Cairn Real Estate: “De fabrikant heeft uitgerekend dat met de nieuw dakbedekking een CO2-reductie is gegenereerd van ruim 24.000 kg, doordat bitumineuze materialen uit oude dakbanen zijn hergebruikt.” Hiermee wordt getoond dat circulariteit iets is waarmee direct gestart kan worden. Door dit te integreren in bestaande programma’s voor onderhoud en renovatie kan met beperkte meerkosten en uiteindelijk vergelijkbare TCO verduurzaamd worden.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven