Opgavegericht werken

Opgavegericht werken

Met het begrip 'opgavegericht werken' zijn organisaties inmiddels bekend. Toch zijn er in de praktijk nog wel vragen over wat het nu écht betekent om opgaven centraal te stellen.

Samen met andere organisaties en initiatieven bouwen aan ‘vitale kernen’ en tegelijkertijd leren hoe je opgavegericht kan werken – dat was de (leer)opgave voor de gemeente Horst aan de Maas.

Het leven is integraal

Opgavegericht werken komt voort uit een verlangen om voorbij vakgebieden, afdelingen en organisaties te kunnen werken. Integraal zoals dat vaak wordt genoemd. De opgave bij Horst aan de Maas laat zien dat, om integraal te kunnen werken, het helpt om een opgave met elkaar te doorleven vanuit het belevingsperspectief van bijvoorbeeld een inwoner of ondernemer. Het leven zelf is namelijk altijd integraal. Hierdoor kon later in het proces makkelijker integraal gewerkt worden aan een programmaopzet. Het werden geen losse doelstellingen voor wonen, zorg en participatie, maar de voorzet om met elkaar de samenhang vorm te geven. Dit allemaal vanuit de (integrale) wens om betere ontmoetingen in de verschillende dorpen te kunnen faciliteren.

Opgavesprints

Wat is er nodig om te leren opgavegericht te werken? Hoe benader je een vraagstuk opgavegericht en hoe vertaal je dit naar een programma? In Horst aan de Maas, een Limburgse gemeente die zestien dorpen telt, was de ambtelijke organisatie hier ook nieuwsgierig naar. Samen met TwynstraGudde en maatschappelijke partners hebben ze daarom het speerpunt ‘vitale kernen’ uit het coalitieakkoord opgavegericht aangepakt in een serie opgavesprints.

Als je een opgave centraal wilt stellen, vraagt dat om het doorleven van de inhoud. Daarna kan je je aanpak concretiseren. Deze stappen heeft TwynstraGudde in Horst aan de Maas doorlopen tijdens drie opgavesprints. Tijdens de sprints nodigen ze mensen van binnen en buiten de organisatie uit en proberen we zo veel mogelijk te werken op plekken waar de opgave tastbaar wordt. In de eerste opgavesprint in Horst aan de Maas hebben ze de maatschappelijke bedoeling van de opgave en de aanpak tot dan toe in kaart gebracht.

Benieuwd naar het hele project? Lees hier het hele verslag.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven