Wet 'Werken waar je wilt' niet aangenomen in Eerste Kamer

Wet 'Werken waar je wilt' niet aangenomen in Eerste Kamer

Vandaag stemde de Eerste Kamer over de nieuwe thuiswerkwet, die het voor werknemers makkelijker zou moeten maken om daar afspraken over te maken.

Het initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Maatoug 'Wet werken waar je wilt' (35.714) is vandaag in de eerste kamer verworpen.

Verrassend

De wet leek volgens arbeidsmarktdeskundige Ton Wilthagen eigenlijk enkel een bevestiging van wat al gebeurt. "De meeste werknemers en werkgevers komen er wel uit bij het maken van afspraken over thuiswerken, maar deze wet geeft werknemers wel een steuntje in de rug als het niet lukt." Als de initiatiefwet 'Werken waar je wilt' aangenomen werd, konden werkgevers niet zomaar een verzoek voor thuiswerken af kunnen wijzen, maar alleen bij redenen op basis van 'redelijkheid en billijkheid'. Er wordt dan op dezelfde manier gekeken naar verzoeken over thuiswerken als naar wensen om meer of minder te werken.

Dit bleek echter ook de uiteindelijke reden voor veel partijen om tegen te stemmen. De VVD gaf aan tegen de regeldruk te zijn: "De VVD is voor het geven van flexibiliteit en zuurstof voor organisaties. Niet voor verstikking door regelgeving. Het wetsvoorstel 'Werken waar je wilt' is een slechte oplossing voor een niet bestaand probleem".

Hetzelfde sentiment leeft bij de Boeren Burger Beweging: "Zoals eerder aangegeven is dit een oplossing voor een niet bestaand probleem. Het voegt niets toe aan de huidige praktijk behalve extra regeldruk. Ondernemingen moeten de vrijheid hebben om dit zelf te regelen in overleg of in het CAO."

De ChristenUnie gaf dezelfde redenen aan om juist wel voor het initiatiefvoorstel te stemmen: "De wet kan geen kwaad, maar is dat dan een reden om hem aan te nemen? Hier hebben wij als partij veel over nagedacht. De wet is een helder signaal dat thuiswerken thuishoort in modern werken. Daarom stemmen wij voor, vanwege deze signaalwerking."

Stemming

De Wet werken waar je wilt, moest de Wet flexibel werken wijzigen in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats. De fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Volt, SP, PvdD en ChristenUnie stemden voor het wetsvoorstel, de fracties van SGP, JA21, FVD, PVV, VVD, BBB en 50PLUS stemden tegen.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven