Realisme regeert tijdens Leesman-presentatie

Realisme regeert tijdens Leesman-presentatie

Meten en benchmarken van het functioneren van de mens in zijn werkomgeving is hot. Het nieuwe Leesman-rapport 'The Next 250k' gaat daarover. Vorige week publiceerde Smart WorkPlace hier al over, nu een nadere beschouwing.

Het bevorderen van engagement zou tot productiviteitsbevordering leiden. Maar wat is dan engagement? Dit? Leesman verzamelt al langer meningen van eindgebruikers over hun werkomgeving. Hoe ze dat doen lees je HIER. In Nederland wordt onder andere samengewerkt met ISS, Colliers en RHDHV - alle Founding Partners van Smart WorkPlace.

Op 5 oktober presenteerde Chris Moriarty van Leesman UK & Ierland bij Plantronics in Hoofddorp op Park 20|20 de conclusies van de analyse van de sinds 2013 uitgevoerde 250.000 surveys. In een periode waarin iedereen de waarde van Activity Based Working ter discussie stelt, probeerde Chris tijdens zijn presentatie evidence-based realisme aan te brengen. En dat lukte hem goed. Chris liet eerst zien hoe de verzamelde data is opgebouwd. Bijvoorbeeld dat 14,1 procent afkomstig is uit de sector banken, investeerders en financiële dienstverlening, 11,3 procent uit de zorg en 10,3 procent uit de verzekeringsbranche. Leesman rubriceert de resultaten van haar onderzoek naar werkomgevingen in de typen Catalyst (+), Enabler (+/-) en Obstructor (-). De Catalyst ondersteunt zowel individuele activiteiten als samenwerking. De Enabler alleen de individuele activiteiten.

Beleving

Belangrijke uitkomst van de analyse is dat 27 procent van de werkomgevingen naar mening van de gebruikers hen niet het gevoel geeft dat deze de persoonlijke productiviteit ondersteunt. Leesman meet geen absolute productiviteit, maar de beleving daarvan door de gebruiker. Met name bij individueel concentratiewerk is het verband tussen werkomgeving en productiviteit daarom het duidelijkst meetbaar. Naarmate er meer samenwerking in de rol van de eindgebruiker zit wordt het verband minder duidelijk. De complexiteit van de functie bepaalt daarom in sterke mate het te behalen nivo van engagement en productiviteit.

Generaties

Een andere conclusie van de analyse is dat het generatie-denken sterk overdreven is. De focus op de jongere generaties is misleidend. Slechts 4,4 procent van de eindgebruikers is jonger dan 25 jaar. Interessant voor de media misschien, maar niet goed voor de werkgevers. De belangrijkste groep is de 35 tot 44-jarigen (30,8 procent). Tenminste, hier valt de grootste winst te behalen qua engagement en productiviteit. Alle leeftijdsgroepen vinden de stoel, werktafel, koffie of thee en de mogelijkheid van  individueel geconcentreerd kunnen werken het belangrijkst.

Ook interessant is dat 33 procent van de projecten gericht op een nieuwe werkomgeving niet het beoogde resultaat oplevert. Verbetering van stoel, werktafel, licht en toegankelijkheid van collega’s scoren goed. Klachten ontstaan meestal over geluid, opslag, temperatuur en kunst. Change management verdient hierbij meer aandacht.

En dan de open-plan kantoren. De grote open ruimten waar je misschien wel je eigen plek hebt, maar geen eigen ‘voordeur’. Uit de data-analyse blijkt dat deze wel goed presteren, maar dat belangrijk is te beseffen voor welke specifieke rollen en activiteiten. Hoe meer een rol vraagt om controle, invloed en aanpassing van de werkomgeving, hoe hoger het risico dat de productie daalt als die aanpassing niet goed mogelijk is. Een te hoge bezetting in een kantoortuin is dus contra-productief, tenzij het sterk gestandaardiseerd werk betreft zoals in een call-center. Als de juiste balans gevonden wordt tussen rollen van eindgebruikers en aangeboden faciliteiten kan het bevorderen van de mobiliteit van eindgebruikers helpen de productiviteit te laten stijgen.

Conclusie

Hoe complexer het werk, hoe diverser de benodigde faciliteiten, hoe hoger de mogelijke stijging van productiviteit bij aanbod van een passende werkomgeving en diensten. Kijk daarbij vooral naar de leeftijdsgroep van 35 tot 44 jaar. Deze zitten vaak op hun piek van competenties. Een Activity Based Working-werkomgeving is daarom meestal vooral geschikt voor verhoging van het engagement en de productiviteit van deze groep. 

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven