WENG juiste indicator voor werkelijke energie-efficiëntie van een gebouw

WENG juiste indicator voor werkelijke energie-efficiëntie van een gebouw

In hoeverre is je gebouw op weg naar de Klimaatdoelstellingen van 2030? Smart WorkPlace partner AT Osborne adviseert om gebruik te maken van WENG, een indicator voor de werkelijke energie-efficiëntie van een gebouw.

Ondertussen schakelt de overheid over van de EPC-berekening naar BENG (Bijna EnergieNeutraal Gebouw). BENG is sinds 1 januari 2019 van kracht voor overheidsgebouwen (nieuwbouw, vergunningaanvraag) en per 1 januari 2020 voor álle gebouwen in Nederland. Vanaf 1 januari 2020 is de EPC-berekening dus niet meer van toepassing.

In 2015 zijn voorlopige eisen opgesteld met de NEN 7120 als bepalingsmethode. Eind 2018 zijn nieuwe eisen in concept voorgesteld, echter op basis van een andere, nieuwe bepalingsmethode: NTA 8800. Deze concept eisen zijn opgesteld na marktconsultatie en kostenoptimalisatie.

Tot 31 december 2019 oude bepalingsmethode

Medio 2019 worden de BENG eisen door de overheid vastgesteld in het Staatsblad. Wat de eisen exact betekenen voor het gebouwontwerp – en hoe je aan de eisen kan voldoen – is met name voor de complexere gebouwen (gezondheidszorg) nog niet duidelijk. Er is nog geen rekensoftware beschikbaar op basis van de NTA 8800, waarmee je kunt aantonen dat je aan de eisen voldoet. Die software is pas medio 2019 beschikbaar. Daarom gelden voor overheidsgebouwen tot 31 december 2019 de BENG eisen op basis van de oude bepalingsmethode.

BENG versus EPC

Terwijl bij de EPC een onderscheid gemaakt werd in tien functies met eisen, wordt bij BENG slechts onderscheid gemaakt in vier functies:

  • Woningen en woongebouwen
  • Utiliteitsgebouwen
  • Onderwijsgebouwen
  • Gezondheidszorggebouwen

Er zijn drie BENG indicatoren waaraan voldaan moet worden:

  • BENG-1: Maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.
  • BENG-2: Maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.
  • BENG-3: Minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Gevolgen

Enerzijds betekenen de BENG eisen een aanscherping van de huidige bouwpraktijk, net zoals de periodieke aanscherpingen van de EPC eisen een aanscherping van de bouwpraktijk betekenden. Ook de BENG eisen zullen periodiek aangescherpt worden. Anderzijds biedt het opsplitsen in drie indicatoren de mogelijkheid om de eisen specifieker te definiëren. Het wordt bijvoorbeeld lastiger om een slecht geïsoleerd gebouw te compenseren met een heleboel zonnepanelen: op elke indicator moet aan de eis voldaan worden.

Met de nieuwe eisen is het met redelijke maatregelen mogelijk om aan de eisen te voldoen. Uit voorbeelden blijkt dit in ieder geval wel zo te zijn voor woningen en kantoren. Het hoger marktsegment zou nu al voldoen aan de eisen. Voor complexere utiliteit zoals hoger onderwijs en ziekenhuizen blijkt het moeilijker om aan de voorgestelde eisen te voldoen.

WENG

Maar in hoeverre is je gebouw nu al energieneutraal? Daarvoor is WENG in het leven geroepen. WENG is een indicator voor de werkelijke energie-efficiëntie van een gebouw. De WENG-indicator is gebaseerd op het aan de hoofdmeters van het gebouw gemeten energiegebruik en het gebruiksoppervlak van een gebouw. Essentieel is dat de WENG-indicator objectief en controleerbaar is vastgesteld.

Dit wordt gedaan door het energiegebruik altijd te baseren op het door een erkend meetbedrijf vastgestelde jaarverbruik. Het gebruiksoppervlak wordt altijd gebaseerd op het bij het kadaster geregistreerde gebruiksoppervlak. Deze gegevens worden door de WENG organisatie opgevraagd bij het erkende meetbedrijf en het kadaster.

In het WENG-protocol zijn drie mogelijke correcties van het energiegebruik beschreven:

  • Correcties voor weersomstandigheden, zodat het energiegebruik niet te veel varieert met de weersomstandigheden in een jaar.
  • Correcties voor uitgesloten energiegebruik. Als er bijvoorbeeld bijzondere verbruikers, zoals een laadpaal, achter de meter zitten.
  • Een correctie voor de gebruiksintensiteit. Als een gebouw intensiever gebruikt wordt dan gemiddeld, uit dat zich in een betere WENG-indicator.

Maar wanneer ben je dan volgens WENG met je gebouw op de goede weg? Als je in 2030 of eerder een verbruik realiseert lager dan 60 kWh/m2. En wanneer ben je energieneutraal? Volgens WENG met een verbruik lager dan 7 kWh/m2.

Meer over dit onderwerp? Lees ook:

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven