Gratis werkboek om circulair te organiseren

Gratis werkboek om circulair te organiseren

Hoe geef je als organisatie je eigen circulair businessmodel vorm? Dat staat beschreven in het werkboek ‘Circulair Organiseren’ van Prof. dr. Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Volgens Jonker wordt na de eerste groeifase tijd dat de circulaire economie volwassen wordt en schaal gaat krijgen. “Er zijn al heel veel bedrijven bezig met het vormgeven van een circulair businessmodel, maar in de praktijk blijkt het enorm lastig te zijn. Hoe kunnen die bedrijven circulariteit nu écht opnemen in hun strategie en bedrijfsvoering? Daarvoor hebben wij – naast Jan Jonker zijn dat Ivo Kothman, Niels Faber en Naomi Montenegro Navarro – dit werkboek geschreven.”

Jonker heeft op basis van onderzoek een model ontwikkeld dat de basis vormt voor businessmodellen in de circulaire economie. Het model bestaat uit zeven bouwstenen. De bouwstenen en een concreet stappenplan staan uitgebreid beschreven in het werkboek. Infographics van bedrijven die al een circulair businessmodel hebben ontwikkeld bieden lezers kennis en inspiratie. 

De zeven bouwstenen

  1. Repareren: onderhouden en hergebruiken van al bestaande producten met al dan niet een beperkte modificatie en mogelijk upgrade, dit alles met het oog op levensduurverlenging.
  2. Refurbishen: upgraden en updaten van producten en productonderdelen met het oog op een second-life en ze daarna ‘als nieuw’ weer in de markt te zetten.
  3. Herfabriceren: van het gehele product of hergebruik van onderdelen van een product op basis van ‘tweedehands’ grondstoffen en onderdelen.
  4. Herbestemmen: producten, onderdelen daarvan of mogelijk de grondstoffen gebruiken in een andere toepassing.
  5. Recyclen: herwinnen van grondstoffen en materialen met het oog op hergebruik, liefst hoogwaardig waardoor zij weer ‘als nieuw’ zijn.
  6. Conversie: omzetten van grondstoffen en van afval naar nieuwe materialen en grondstoffen.
  7. Substitutie: streven naar het vervangen van grondstoffen voor duurzame c.q. bio-based grondstoffen.

Het boek is hier gratis te bestellen. 

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven