Functie workplace manager steeds populairder

Functie workplace manager steeds populairder

Steeds meer professionele organisaties beschikken over een workplace manager. In de zojuist verschenen editie van Smart WorkPlace komen drie ervan aan het woord. Als eerste: Dick Lussing, Manager Workplace ABN AMRO Bank N.V.

Wat was de aanleiding om bij ABNAMRO de functie van Workplace Manager in te stellen?

Door het instellen van de afdeling Workplace komen vraagstukken met betrekking tot de werkplekinrichting en het optimale gebruik van beschikbare panden en vierkante meters bij elkaar. 

De werkplek staat centraal in de dienstverlening van Facility Management. Men wil steeds meer plaats- en tijd-onafhankelijk werken. Daarbij spelen zaken als flexibiliteit, techniek, duurzaamheid, well (gezondheid) en voorzieningen een belangrijke rol. ABNAMRO wil haar medewerkers een werkplek bieden waar ze kunnen werken op de wijze die het beste past bij het werk dat ze doen.
De afdeling Workplace Management werkt met vier multidisciplinaire teams, elk met een eigen (geografisch) verantwoordelijkheidsgebied. Elk team heeft een groot mandaat om snel en adequaat beslissingen te kunnen nemen.

Welke verantwoordelijkheden vallen onder uw functie als Workplace Manager?

Als Workplace Manager ben ik verantwoordelijk voor de huisvesting van de medewerkers van de bank. Het verantwoordelijkheidsgebied betreft het strategisch en tactisch portfoliomanagement van onze vastgoedportefeuille (aan- en verhuur, aan- en verkoop), de locatiestrategie, de verbouwingen, het technisch onderhoud, de inrichting en verhuizingen, het behandelen van huisvesting-gerelateerde klantvragen en de pandgebonden veiligheid. Specifieke aandachtsgebieden zijn de datacenters van de bank en het circulaire gebouw ‘Circl’. 

Wat is de positie van Workplace Management binnen uw organisatie?

Binnen Facility Management, waar ik lid van het MT ben, ligt de verantwoordelijkheid voor huisvesting. We werken voor werkplekinrichting nauw samen met IT en HR om een aantrekkelijke werkomgeving te realiseren.
Binnen FM besteden we veel tijd en aandacht aan duurzaamheid en circulariteit. Niet alleen voor onze gebouwen en ingekochte dienstverlening, maar óók waar het gaat om de werkplek. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van onze nieuwe huisvestingsconcepten. We hebben medewerkers die zich ‘dedicated’ met deze onderwerpen bezig houden. Duurzaamheid en circulariteit vormen een belangrijk onderdeel van de strategie van ABNAMRO. Als FM zijn wij in staat om daar een aanzienlijke bijdrage aan te leveren door dit ook in onze eigen panden en bedrijfsvoering door te voeren. Daarbij hanteren wij het uitgangspunt ‘right to copy’; wij delen onze kennis en ervaring met anderen om ook hen in staat te stellen duurzame initiatieven te ontplooien.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven