Maakt leeftijd uit bij tevredenheid over werkomgeving?

Maakt leeftijd uit bij tevredenheid over werkomgeving?

Zijn er verschillen in de tevredenheid over de werkomgeving tussen leeftijdsgroepen? Dat onderzocht het Center for People and Buildings (CfPB).

Het CfPB publiceerde in 2014 al over de ideale werkplek voor oudere en jongere medewerker. Ditmaal keek het CfPB in de CfPB database aan de hand van 18 aspecten naar verschillen in de tevredenheid over de werkomgeving tussen leeftijdsgroepen. Bij een derde van de aspecten bleek er geen verschil tussen de leeftijdsgroepen te zijn:

-       De inhoud en complexiteit van het werk;

-       De mogelijkheid om ideeën over de werkomgeving in te brengen;

-       De mix van werkplekken;

-       Het archief en de opslagmogelijkheden;

-       De ICT;

-       De facilitaire diensten.

Bij 12 aspecten bleek er wel een significant verschil tussen de leeftijdsgroepen te zijn. De verschillen in waardering tussen de leeftijdsgroepen zijn echter klein. We zien een licht dalende lijn in tevredenheid bij het ouder worden over de organisatie en de mate van openheid en transparantie. Oudere medewerkers blijken iets meer tevreden te zijn over mogelijkheden om buiten het eigen kantoor te werken en het binnenklimaat.

In de significant verschillende aspecten is geen duidelijke trend te zien dat oudere werknemers heel anders scoren dan de jongere. Populair gezegd:

-       Leeftijd maakt nauwelijks uit bij de tevredenheid over de kantoorwerkomgeving;

-       We maken redelijke gewaardeerde kantoren, immers alle leeftijdsgroepen zijn gemiddeld gezien neutraal tot tevreden over de werkomgeving;

-       Concentratie, privacy en binnenklimaat blijven de issues die voor verbetering vatbaar zijn.

De meerjarige gegevens van het CfPB laten zien dat we de verschillen in tevredenheid niet in de leeftijd moeten zoeken. Het CfPB stelt zichzelf daarom nu de vraag of de levensfase waar iemand in zit en de daarmee samenhangende persoonlijke omstandigheden en de persoonlijkheid van mensen niet een veel grotere rol spelen? De vraag is dan ook niet, aldus het CfPB, of we wel goed voorbereid zijn op de vergrijzing, maar of we werkomgevingen creëren die aansluiten op de verschillende behoeften van mensen, ongeacht de leeftijd.

Lees hier het hele bericht op de site van de CfPB.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven