PropTech verlaagt risico’s en verhoogt waarde real estate

PropTech verlaagt risico’s en verhoogt waarde real estate

Vastgoed is traditioneel geen innovatieve sector. Toch biedt juist PropTech de real estate sector kansen om risico’s te verlagen en waarde te verhogen.

ING bracht hierover het rapport ‘Technology in the real estate sector; PropTech reduces risks and increases value’ uit. Volgens het rapport zijn er verschillende verklaringen voor het feit dat de vastgoedsector niet innovatief is en amper investeert in R&D:

- Real estate heeft een lange levenscyclus: daardoor duurt het lang voordat oude technologieën plaats maken voor nieuwe.

- Kapitaalintensief: daardoor is het voor startende ondernemers moeilijk om met goede ideeën aan de slag te gaan.

- Niet-transparante markt: omdat elk vastgoedobject uniek is, is er minder directe competitie en dus minder een drive voor innovatie.

Volgens de auteurs stellen nieuwe technologieën zoals sensoren, big data en data analytics de vastgoedsector in staat om meer te innoveren. Bovendien zijn er onder de verzamelnaam PropTech technische applicaties beschikbaar die het gebruik, de verkoop en de verhuur van gebouwen verbeteren en efficiënter maken. De investeringen in PropTech bedrijven zijn de afgelopen jaren fors gestegen en de verwachting is dat deze de komende jaren nog verder zullen toenemen.

De auteurs verwachten dat PropTech de real estate markt transparanter zal maken. Dankzij de

ontwikkeling van digitale marktplatforms voor real estate zullen marktpartijen elkaar bovendien eenvoudiger kunnen vinden. Data analytics zullen het eenvoudiger maken om de waarde van een gebouw te bepalen.

Ook het digitaliseren van administratieve processen kan de sector veel voordeel opleveren. Zo kan de bezettingsgraad worden geoptimaliseerd en het serviceniveau worden verbeterd.

De auteurs zijn ervan overtuigd dat PropTech de waarde van real estate kan verhogen door:

-          Hogere huurprijzen omdat de huurder een hogere prijs per vierkante meter zal willen betalen. Een efficiëntere bezetting betekent dat minder vierkante meter nodig is en dat de kwaliteit omhoog gaat. Bovendien zorgen smart buildings voor lagere energiekosten. 

-          Lagere risico’s voor vastgoedinvesteerders. Big data zorgen voor betere vastgoedwaardebepalingen. Daarnaast zorgt de ontwikkeling van platforms voor een betere liquiditeit. Smart buildings tenslotte zorgen dat er minder risico op leegstand is, omdat ze aantrekkelijker zijn voor huurders.

PropTech biedt volgens de auteurs vooral gebruikers voordelen. Smart buildings sluiten beter aan bij hun behoeften. Bovendien kunnen ze beter de bezetting managen. Verhuurplatforms zorgen voor kortere verhuurperioden en minder transactiekosten.

Lees hier het hele rapport.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven