De natuurlijke evolutie van KNX is KNX IoT

De natuurlijke evolutie van KNX is KNX IoT

De ALV van KNX Association steunt de koppeling KNX-IoT. Met deze koppeling is het mogelijk om de vele verschillende apparaten en systemen, thuis en op kantoor, met elkaar te verbinden, zowel lokaal als op afstand.

KNX is wereldwijd de enige open standaard voor woning- en gebouwautomatisering. KNX lost het probleem van geïsoleerde subsystemen op door er voor te zorgen dat al deze componenten met elkaar kunnen communiceren, ze als het ware dezelfde ‘taal’ te laten spreken. 

De KNX IoT-oplossing zorgt ervoor dat het huidige KNX ecosysteem koppelbaar wordt aan de meest uiteenlopende, nieuwe systemen op de markt, maar creëert ook ruimte voor geavanceerde configuraties, aanpassingen en wensen van de klant. Het gebruikmaken van standaarden maakt de waarde van de KNX-producten groter. Zo kan de vakman op lange termijn ondersteuning garanderen in een IoT-wereld die voortdurend in beweging is.

Voor milieubewuste mensen creëert KNX IoT nieuwe mogelijkheden op het gebied van energiebeheer en maakt het combinaties en koppelingen mogelijk in sectoren als transport, elektriciteit, hernieuwbare energie, energieopslag, smart grids en warmte-uitwisseling. Op deze wijze ontstaat een totaalaanpak voor meer energie-efficiëntie in de smart city van de toekomst.

Focus verleggen
Om al deze ontwikkelingen volmondig te ondersteunen besloot de algemene vergadering van de raad van bestuur van KNX eerder dit jaar de focus volledig te leggen op veilige transmissie en eenvoudige inbedrijfname via IoT. Daarmee werden de plannen goedgekeurd om de ontwikkeling van KNX IoT-technologie centraal te zetten. De leden van de raad van bestuur van KNX waren het unaniem eens: de natuurlijke evolutie van KNX is KNX IoT.

De bestuursleden legden in hun toelichting de nadruk op het feit dat IP en digitalisering hun opmars maken in alle aspecten van ons leven. KNX Association wil daarin het voorbeeld geven door KNX IoT-fabrikanten en system integrators te voorzien van de nodige technologieën en expertise, in de vorm van een robuuste, toekomstgerichte en veilige oplossing.

Door de stijgende populariteit van het Internet of Things (IoT) heeft KNX, 's werelds toonaangevende standaard voor intelligente netwerken voor gebouwen, vorig jaar nieuwe records gevestigd. In 2018 wist de KNX standaard zijn leiderspositie te handhaven in de wereld van slimme gebouwen. De organisatie heeft meer dan 470 toonaangevende fabrikanten van producten uit 44 landen en ondersteund door zowat 80.000 gecertificeerde partners (installateurs en system integrators) in 190 landen. In een jaar tijd steeg het aantal KNX-gecertificeerde producten van 7.000 naar 8.000, het grootste aantal sinds de oprichting van de associatie in 1990. Bovendien werd er op maandbasis een recordaantal ETS-softwarelicenties verkocht in vergelijking tot de vorige jaren.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven