4 oktober 2019: Cursus Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer

Gebouwautomatisering speelt een essentiële rol in elk zakelijk gebouw. De aandacht voor gebouwautomatisering in het bouwproces is echter minimaal, terwijl de invloed op de levensduurkosten (TCO) zeer hoog is.

In het belang van gebouweigenaren en duurzaamheidsdoelstellingen moet gebouwautomatisering uitgroeien tot volwaardige discipline. Daarom hebben de Brancheorganisatie Gebouw Automatisering en TVVL het initiatief genomen een cursus te ontwikkelen voor een Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer op HBO+-niveau.

De Systeemarchitect

Een Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer geeft professioneel invulling aan gebouwautomatiserings-vraagstukken in elke levensfase van een gebouw en in elk type organisatie:

 • Bij adviserende instanties of projectorganisaties in de concept- of ontwerpfase;
 • Bij projectorganisaties in de realisatiefase en oplevering;
 • Bij projectorganisaties en ESCO’s tijdens de exploitatiefase.

Na afloop zijn cursisten in staat om:

 • een integraal functioneel pakket van eisen op te stellen voor gebouwautomatisering;
 • samen met de opdrachtgever/gebruiker een advies te formuleren op het gebied van integrale en optimale gebouwautomatisering;
 • een systematische aanpak te definiëren voor ontwerp- en uitvoeringstrajecten bij gebouwautomatisering (Systems Engineering, viewmodels);
 • als procesbegeleider op te treden tijdens het ontwerp- en uitvoeringsproces (commissioning);
 • eindverantwoordelijkheid te nemen voor de realisatie van de systemen.

Vooropleiding

Kandidaten dienen een HBO/WO-opleiding als basis te hebben of een overige mix aan opleidingen/cursussen op tenminste MBO+ niveau. Ook wordt een ervaring van ten minste vijf jaar in automatiseringsprojecten aanbevolen. De breedte en zwaarte van de mix is bepalend voor toelating en wordt bepaald in een intakegesprek.

Cursusopbouw

De cursus bevat vijftien lesdagen en bestaat uit drie hoofdthema’s:

Gebouwbeheer en ICT

Focus op gebouwautomatisering, systeemarchitectuur en functionaliteit GBS, applicatiesoftware, energiemanagement, smart-grid management, het ontwerp, storingen, kostenfacetten, netwerken en communicatie-standaarden, data-management en data-security.

Methodieken & Skills

 • Systems engineering, view modeling.
 • Projectmanagement
 • Soft skills (onderhandelen, communiceren en overtuigen).

Installatietechnieken t.a.v. integratie in de gebouwautomatisering

Conceptuele kennis van vakdisciplines in gebouwen zoals klimaattechniek, duurzame opwekkers, fire safety, security, elektrotechniek, verlichtingstechniek en transport.

Elektronische Leeromgeving

Via de leeromgeving krijgen cursisten leermiddelen (syllabi, hand-outs etc.) aangeboden. Ook worden hier de werkopdrachten in gemaakt.

Startdatum

De eerste les is op 4 oktober. De lessen zijn elke twee weken. De lestijden zijn van 09:00 tot 16:15 uur. Zelfstudie (uitwerken opdrachten, voorbereiden presentaties) tenminste zes uur per week.

Kosten

De kosten van de opleiding zijn € 6.875. Leden krijgen 15% korting. Ledenprijzen gelden voor leden en medewerkers van begunstigers van TVVL en van medewerkers van leden van de Nederlandse Branchevereniging voor Gebouw Automatisering (FHI). Prijzen zijn inclusief examen, lesmateriaal, koffie/thee en lunch en exclusief 21% BTW.

De opleiding wordt gegeven in het Intechnium Gebouw in Woerden.

Voor meer informatie click hier.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

vrijdag 4 oktober 2019permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven