Van profit naar purpose

Van profit naar purpose

Tegen welke obstakels lopen organisaties aan bij de transitie van profit naar purpose. Dat bracht het Nationaal Onderzoek Purpose in Organisaties in kaart.

De onderzoekers van Orenda en Next2Company deden in de periode december 2018 tot en met maart 2019 onderzoek bij een doorsnede van het Nederlandse bedrijfsleven. Ze wilden weten hoe het staat met de transitie van profit naar purpose, oftewel van lineair naar verbinden. Wat gaat er goed en waar zitten de uitdagingen? En wat kunnen we van elkaar leren om de transitie te versnellen? De respondenten beantwoordden 40 vragen. Elke vraag werd beoordeeld op de huidige situatie en op de gewenste situatie over 12 maanden, het ambitieniveau. Het onderzoek is uitgevoerd onder bestaande private organisaties. Zorg, onderwijs, overheid, start-ups en sociale ondernemingen deden niet mee.

Uit het onderzoek blijkt dat alle respondenten aangeven een grote stap te willen maken richting meer betekenis. Tegelijkertijd zijn niet alle organisaties even ver in die transitie. De onderzoekers onderscheiden vijf stadia: basaal, reactief, gebalanceerd en betekenisgedreven.

  • Basaal: Winstmaximalisatie is het enige doel. Dit wordt bereikt door te kiezen voor eigenbelang, competitie en lineaire groei.
  • Reactief: Financiële winst is nog steeds de primaire drijfveer. Wel probeert de organisatie actief sociale en ecologische risico’s te beperken.
  • Verantwoordelijk: Financiële winst is belangrijk, maar niet de enige drijfveer. Het bedrijf neemt actief verantwoordelijkheid voor haar impact op de maatschappij en het milieu.
  • Gebalanceerd: Meervoudige waardecreatie is de belangrijkste drijfveer. Ondernemen wordt gezien als balanceren tussen de drie p’s: people, planet en profit.
  • Betekenisgedreven: Maatschappelijke winstmaximalisatie (winst en impact op sociaal en ecologisch gebied) is het expliciete ondernemingsdoel. Financiële winst is een middel om dit doel te bereiken.

Uit de antwoorden hebben de onderzoekers vier lessen gedestilleerd om de transitie van profit naar purpose systematisch aan te pakken en een duurzaam resultaat te bereiken:

  1. Zorg dat medewerkers de purpose doorleven
  2. Verklein de afstand in hoe Hoger Management en Medewerkers de purpose doorleven
  3. Inspirerende rolmodellen die handelen vanuit de purpose van de organisatie
  4. Stem de systemen in de organisatie af op het werken vanuit de purpose

Het Nationaal Onderzoek Purpose in Organisaties is hier te downloaden.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven