Zijn CHRO’s bezig met digitalisering?

Zijn CHRO’s bezig met digitalisering?

In hoeverre zijn CHRO’s bezig met digitalisering? En hoe zetten ze technologie in bij het verbeteren van de employee experience? Deze en andere vragen komen aan de orde bij het Onderzoek HR Digitalisering.

Het onderzoek onder Chief Human Resources Officers (CHRO’s) vindt voor de derde keer plaats en wordt georganiseerd door CHRO Community en Berenschot. De resultaten van het onderzoek worden vanaf november 2019 gedeeld. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van ontwikkelingen op het gebied van HR-technologie; beleid, werkzaamheden en ervaringen van HR-professionals.

HR meet maar mondjesmaat

Uit een artikel in CHRO Magazine naar aanleiding van de tweede editie van Onderzoek HR Digitalisering, ‘HR meet maar mondjesmaat’, blijkt dat er nog veel werk aan de winkel is. HR loopt achter als het gaat om kennis over HR-technologie. Zo geven CHRO’s hun eigen kennis op dit gebied een zuinige 6,8. Daarnaast krijgen de techskills van hun eigen HR-afdeling slechts een zesje. Leren van hun HR-collega’s ligt bij dit onderwerp dus minder voor de hand, concludeert de auteur.

In 2018 was voor HR-technologie een steeds grotere pot met geld beschikbaar. Zo zegt 41 procent meer of veel meer geld uit te geven aan HR-technologie ten opzichte van vorig jaar. Bij 27,7 procent blijft het budget gelijk. De huidige investeringen gaan voornamelijk naar efficiency (77,1 procent). Andere bestemmingen zijn: een betere ondersteuning van het lijnmanagement (65,1 procent) en kwaliteitsverbetering (62,7 procent). Beduidend minder geld gaat naar een betere profilering met behulp van employee experience en employer branding (33,7 procent). Dat is opvallend, aldus de auteur, omdat onder meer employee experience vaak wordt genoemd als een van de belangrijkste taken van HR.

Oude wijn in nieuwe zakken

Hans van der Spek, senior managing consultant van Berenschot, waarschuwt in het artikel voor ‘oude wijn in nieuwe zakken’: het digitaliseren van verouderde processen. Volgens hem kun je in plaats daarvan beter de huidige processen herontwerpen en kijken hoe je deze met HR-technologie efficiënter kunt laten verlopen.

Uit de resultaten van 2018 komt ook naar voren dat HR mondjesmaat gebruik maakt van metrics om de effectiviteit te meten van de HR-afdeling en het personeel. Zonder deze ken- en stuurgetallen is het volgens de auteur lastig om investeringen op dit gebied cijfermatig te verantwoorden. HR heeft het vaakst metrics beschikbaar op het gebied van verlof en verzuim (60 procent). Daarna volgen op afstand salaris/begroting (40 procent) en de HR-functie (33 procent). De hekkensluiter is consulting (8,0 procent).

Van metrics naar analytics

Van der Spek benadrukt dat het hier vooral gaat om metrics over de effectiviteit van interventies: “Algemene cijfers als verzuimcijfers zijn in veel organisaties wel beschikbaar, helemaal als zij gebruikmaken van een HR-systeem. Met een druk op de knop rollen de cijfers dan uit het systeem. Maar weet HR eigenlijk wat het resultaat is van een wervingscampagne? Of van een e-learningtraject? Of van een interventie van de arbodienst, die arbeidsongeschikte werknemers sneller aan het werk moet helpen?” Voor een antwoord op al die vragen moeten organisaties de slag maken van metrics naar analytics. Van der Spek: “Dit betekent dat je niet alleen cijfers verzamelt, maar je ook afvraagt wat de impact van HR is geweest.”  

Employee experience

De digitalisering van de employee experience richt zich, zo blijkt uit het onderzoek van 2018, nu nog vooral op employee services (58,7 procent). Onderwerpen die veel minder aandacht krijgen, zijn pre-boarding (2,2 procent) en onboarding (10,9 procent). Het vertrek van werknemers krijgt helemaal geen aandacht. Van der Spek ziet het belang van pre-boarding en onboarding intussen toenemen: “De arbeidsmarkt wordt steeds lastiger voor werkgevers. Er is daardoor meer inspanning nodig om de juiste mensen aan boord te krijgen. Pre-boarding en onboarding zorgen er juist voor dat dit proces soepel verloopt.”

Meedoen aan de derde editie van het Onderzoek HR Digitalisering? Click dan hier.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven