Meer dienstverleningscontracten met hogere toegevoegde waarde

Meer dienstverleningscontracten met hogere toegevoegde waarde

Dienstverleningscontracten moeten meer opbrengstgedreven dan kosten- en kwaliteitgedreven zijn. Dat is de droom van Rogier Verbeek, vanaf 1 september de nieuwe CEO Benelux van Flexim Group.

De ambitie van Verbeek is om de hoogwaardige dienstverlening bij Flexim verder te professionaliseren, waarbij het vooral draait om het effect en om de impact. “Met onze dienstverlening moeten we bijdragen aan het succes van mensen en van organisaties waarvoor ze werken. Waarbij ik me wel realiseer dat die impact, de toegevoegde waarde, lastig is aan te tonen. Desondanks is het mijn droom om contracten meer opbrengstgedreven dan kosten- en kwaliteitgedreven te laten zijn. Dus met meer aandacht voor customer intimacy en customer excellence. Nu is de vraag meestal: ‘we willen deze kwaliteit, wat kost het?’ of ‘we hebben dit budget, welke kwaliteit kun je daarvoor leveren?’. Terwijl het in mijn optiek beter is om naar de opbrengst van de dienstverlening te kijken.”

Verbeek is ervan overtuigd dat er in de markt een transformatie gaande is naar dienstverlening die veel meer business-to-consumer georiënteerd en ingericht is in een business-to-business context. Ook ziet hij dat door het toenemende thuiswerken vanwege de coronacrisis de behoefte van organisaties verandert. “Gebruikers van kantoren gaan en mogen zich meer als consumenten van kantoren opstellen. Tegelijkertijd moet je als dienstverlener ook de belangen van de opdrachtgever in de gaten houden.”

Essentieel is voor Verbeek dat voor ogen wordt gehouden waarom iets gedaan wordt: “Het gaat om het hogere doel waaraan je als dienstverlener bijdraagt: dat kan bijvoorbeeld het verduurzamen van gebouwen zijn, een gezondere of meer circulaire werkomgeving of een aantrekkelijkere positionering in de markt, maar ook bijvoorbeeld het beheersen van kosten. Ik vind het van groot belang dat de markt deze vragen stelt en het is goed dat platforms zoals Smart WorkPlace daar een belangrijke rol in vervullen.”

Een van de veranderingen die Verbeek bij Flexim daarom wil gaan doorvoeren, is om operationele diensten die de identiteit van de opdrachtgever versterken en die bijdragen aan de beleving en de doelstelling van de opdrachtgever, meer zelf te gaan doen. Verbeek: “Tot nu toe was Flexim meer een hoofdaannemer van diensten, die de regie voerde. Dat is in de kern goed, maar door zelf meer aan het spel deel te nemen kun je meer betekenis toevoegen op het vlak van identiteit en beleving.”

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven