Alliander kiest voor HEYDAY en Royal HaskoningDHV

Alliander kiest voor HEYDAY en Royal HaskoningDHV

Netwerkbedrijf Alliander heeft onlangs Smart WorkPlace partners HEYDAY Facility Management en Royal HaskoningDHV gecontracteerd om de komende jaren te ondersteunen op gebied van Facility Management.

Beide contracten gaan in op 21 augustus 2021. Daarmee eindigt van rechtswege na acht jaar de samenwerking tussen Alliander en Yask Facility Management.

De beide partijen hebben vanuit hun eigen aandachtsgebied het contract ondertekend voor vier jaar (met optie om te verlengen). HEYDAY Facility Management wordt daarbij als Integrated Facility Management partner verantwoordelijk voor de zogenoemde Soft Services, zoals schoonmaak, catering, ontvangst en de facilitaire teams op locatie. Royal HaskoningDHV richt zich op de zogenoemde Hard Services en wordt vanuit een Managing Agent model verantwoordelijk voor het managen van de beheer- en onderhoudsafspraken voor de verschillende locaties. Daarnaast adviseren beide partijen Alliander de komende jaren op het gebied van verduurzaming en technologische ontwikkelingen, zoals smart buildings.

Next step in Facility Management

Met de twee nieuwe partners kiest Alliander bewust voor een volgende stap op gebied van Facility Management. Ernst-Willem van Drumpt, manager Facilities zegt daarover: “We hebben een enorme uitdaging op het gebied van de energietransitie, waardoor kostenefficiëntie ook binnen Facilities centraal staat. De ontwikkelingen op gebied van de werkomgeving volgen elkaar in rap tempo op, zeker in de huidige coronaperiode. Dit vraagt om wendbaarheid in de samenwerking én de dienstverlening. Daarnaast is digitalisering binnen Alliander een belangrijk innovatie- en versnellingsthema. Data zal steeds meer aan de basis staan voor het vormgeven van onze dienstverlening. Deze thema’s stonden dan ook centraal in de Europese aanbesteding.”

Naast duurzaamheid en circulariteit speelde ook diversiteit en inclusiviteit een belangrijke rol bij de aanbesteding. Alliander, HEYDAY en Royal HaskoningDHV bieden in de samenwerking nadrukkelijk plaats aan een brede doelgroep medewerkers, waarbij duurzame inzetbaarheid en gelijke kansen voor iedereen centraal staan.

Op de foto van links vooraan naar rechts vooraan: Hans van Maanen – Contractmanager RHDHV , Remko Stolk – Algemeen Directeur Heyday, Ernst-Willem van Drumpt – Manager Facilities Alliander, Marco Noort – Klantmanager Heyday, Gidion Bouwmeister – Product Manager Alliander, Robert Best – Directeur Asset Management RHDHV. Fotografie: Maarten Eekelaar Tilburg.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven