Handelingskader Sociaal aanbesteden verschenen

Handelingskader Sociaal aanbesteden verschenen

Jack Stuifbergen van Smart WorkPlace partner Breedweer is binnen Smart WorkPlace een warm pleitbezorger van inkopen met maatschappelijke impact. Hij is dan ook blij met het Handelingskader Sociaal aanbesteden.

Het Handelingskader Sociaal aanbesteden is een uitgave van Stichting de Omslag, een onafhankelijke, ideële project- en netwerkorganisatie op het gebied van participatie. Het Handelingskader is bedoeld voor medewerkers van gemeenten en semi-overheid die als beleidsmedewerker, inhoudelijk deskundige of inkoper betrokken zijn bij inkoopprocedures en aanbestedingen. Het biedt een praktische handreiking voor het realiseren van sociale impact door stapsgewijs te bekijken of u sociale ondernemingen kunt betrekken in de inkoopprocedure. Dit document kan in zijn geheel of in delen worden gebruikt om meer sociale impact te bereiken. Jack Stuifbergen is in zijn LinkedIn-post over het Handelingskader duidelijk: “Met dit handelingskader heb je geen enkel excuus meer om stappen te gaan maken om sociaal aan te gaan besteden!”

De stappen van een inkoopproces

U kunt sociaal inkopen in de reguliere stappen van elk inkoopproces opnemen.

Het Handelingskader Sociaal aanbesteden geeft bij elke stap enkele handvatten.

Altijd doorlopen

Stap 1: het vaststellen van de inkoopbehoefte

Stap 2: marktverkenning

Stap 3: marktconsultatie

Stap 4: keuze inkoopprocedure

Tussenstap

voorbehouden procedure

Uw opties om sociale impact te bereiken

Stap 5: selectiecriteria

Stap 6: programma van eisen

Stap 7: bijzondere uitvoeringseisen

Stap 8: gunningscriteria

Afronding

Stap 9: gunning en evaluatie

Stap 10: contractmanagement

Eerste Hulp

Sociaal inkopen is in ontwikkeling, er gebeurt veel, er zijn talloze voorbeelden waar het goed ging en waarvan is geleerd. Voor de beste invulling in ieder traject raden wij u aan uw licht op te steken bij de experts.

Vaak zijn er binnen gemeenten speciale afdelingen voor sociale impact, waar medewerkers veel kennis hebben van de lokale situatie en de markt.

U kunt zich ook richten tot Stichting de Omslag. Zij denken graag met u mee in het vinden van de meest passende oplossing of kunnen u de weg wijzen naar andere lokale experts.

In de achtste editie van Smart WorkPlace magazine, die op 14 mei 2021 is verschenen en die als thema ‘Rethinking the Workplace’ had, stond een interview met Jack Stuifbergen, Hans de Wit en Jeroen Zonneveld over inkopen met maatschappelijke impact. Bestel uw nummer nu hier.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven