Duurzaamste cateraar van Europa

Duurzaamste cateraar van Europa

De Compass Group wil de meest duurzame cateraar van Europa worden. Mede daarom sloot het bedrijf zich aan bij het klimaatprogramma ‘100 Months to Change’. In een interview met Yvette Watson licht Kef van Helbergen de ambities toe.

De afgelopen periode heeft Compass Group een integrale duurzaamheidsvisie en -strategie geformuleerd met concrete duurzame doelen en de operationele vertaling daarvan. Van Helbergen vertelt: “We zijn op basis van onze overtuiging begonnen met de integratie van duurzaamheid in ons totale businessmodel. Dat doen we met behulp van een duurzaam gedachtegoed dat onze Australische tak heeft ontwikkeld voor hun klanten: NULA. Het staat voor onze gezamenlijke reis om van de wereld een betere plek te maken.” Want Compass Group doet het niet alleen: “Van onze ketenpartners en klanten hopen en verwachten we dat ze met ons meebewegen in de richting van de gewenste verduurzaming.”

Het wordt tijd dat we vaart maken

Aan de hand van het NULA gedachtegoed wordt de gehele bedrijfsvoering op duurzame leest geschoeid. En dat heeft overal in de keten verstrekkende gevolgen. Ook de klanten zullen daar het nodige van gaan merken. Want niet alleen de kwaliteit en duurzaamheid van de producten en de dienstverlening gaan omhoog, maar ook de prijs. Van Helbergen: “It comes with a certain cost. En dat zullen we moeten uitleggen.” Van Helbergen legt ook uit waarom de Compass Group zich van harte heeft geschaard achter het initiatief ‘100 Months to Change’: “Het wordt tijd dat we vaart gaan maken.”

Compass biedt een uitgebreid game- en leerplatform aan, waarmee het bedrijf zijn mensen informeert over duurzame keuzes en ook probeert te inspireren en te ondersteunen om zelf in actie te komen. Van Helbergen realiseert zich dat er veel bij komt kijken om mensen zo ver te krijgen dat ze Compass gaan volgen. “Voor mij als leidinggevende betekent het vooral: verantwoordelijkheid pakken en consistent blijven. We hebben voldoende budget vrijgemaakt voor een langjarig commitment en gaan dit op volstrekt authentieke wijze uitdragen.”

Groot denken en klein beginnen is het devies van Compass. Voordeel van die benadering is dat mensen zich eenvoudig bij de beweging kunnen aansluiten. Van Helbergen: “En daar ben ik wel van, van dat zwaan-kleef-aan principe: dat steeds meer mensen elkaar steeds verder helpen en dat alles samen vervolgens leidt tot de gewenste versnelling.”

Hoewel het directe effect op sales tot nog toe beperkt is, is Van Helbergen ervan overtuigd dat het op termijn marktvoordeel gaat opleveren. “Nu al zien we in tenders dat opdrachtgevers vragen hoe wij het thema duurzaamheid vorm en inhoud geven. Bedrijven die niet mee gaan in deze ontwikkeling zullen uiteindelijk aan het kortste eind trekken. Wie niets aan sustainability doet, gaat het verliezen.”

Het volledige interview met Kef van Helbergen is te lezen in de negende editie van Smart WorkPlace magazine die medio november 2021 verschijnt.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven