Online vergaderen genereert minder creatieve ideeën

Online vergaderen genereert minder creatieve ideeën dan fysiek vergaderen. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van Brucks en Levav. Het verschil is echter niet opzienbarend. Bij het selecteren van gegenereerde ideeën is er zelfs geen enkel verschil.

Melanie S. Brucks (Columbia University) en Jonathan Levav (Stanford)  publiceerden hun artikel ‘Virtual communication curbs creative idea generation’ in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Zij trekken deze conclusie op basis van twee verschillende methodes. Ten eerste voerden de onderzoekers een lab-experiment uit waarin 602 kantoorwerkers in duo’s werden gevraagd om te brainstormen over nieuwe toepassingen van alledaagse voorwerpen zoals een frisbee of bubbeltjesplastic. Dat deden zij in twee settings: een gezamenlijke fysieke ruimte, en afgesloten ruimtes waarbij de interactie plaatsvond via een videogesprek. Ten tweede toetsten de onderzoekers de uitkomsten aan een 'field-experiment' onder 1.490 medewerkers van een internationaal bedrijf dat actief is op het gebied van telecommunicatie. 

Het verschil bleek minder groot dan was verwacht: face-to-face bedachten de teams in vijf minuten 16,8 toepassingen, digitaal waren dat 14,7 toepassingen. Niet al die nieuwe ideeën waren innovatief volgens de jury. De duo’s die bij elkaar zaten bedachten gemiddeld 7,9 echt creatieve ideeën, de virtuele koppels 6,7.

Vernauwde blik

Een van de oorzaken die Brucks en Levav noemen, vonden ze door de oogbewegingen van de deelnemers te volgen. Hieruit bleek dat de tweetallen aan tafel meer om zich heen keken dan de virtuele tweetallen. Zij waren meer gefixeerd op hun scherm.

De onderzoekers concluderen dat een letterlijke vernauwde blik wellicht leidt tot een figuurlijke vernauwde blik. Door minder oog te hebben voor de omgeving, associëren we minder en komt de creativiteit moeilijker op gang.

In het onderzoek zijn ook andere verklaringen onderzocht, bijvoorbeeld een verminderd gevoel van vertrouwen of verbinding door het praten via een scherm of een minder soepel verlopend gesprek, door een bemoeilijkte coördinatie in de communicatie. Voor deze verklaringen vonden de wetenschappers echter geen bewijs.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat er in het selecteren van de gegenereerde ideeën geen significant verschil te vinden is tussen fysiek en online vergaderen.

Center for People and Buildings

Het Center for People and Buildings (CfPB) vindt dat er ook na de Nature-publicatie nog altijd veel onduidelijkheden zijn zoals:

  • Zijn de in Nature gepubliceerde resultaten ook onverkort geldig binnen andere sectoren of afdelingen dan de onderzochte?
  • Wat wordt eigenlijk precies verstaan onder ‘creativiteit’?
  • Betekent ‘meer ideeën’ ook ‘meer betere ideeën’? 

Het CfPB deed in het verleden al onderzoek naar hybride vergaderen en blijft dat ook in de toekomst doen. Bijvoorbeeld binnen Werk in Transitie, een collectief onderzoeksprogramma op het gebied van hybride werken dat momenteel loopt (en waarvoor geïnteresseerden zich nog kunnen aanmelden). Binnen Werk in Transitie, dat het CfPB uitvoert in nauwe samenwerking met TU Delft en TU Eindhoven, wordt de vraag onderzocht hoe de implementatie van hybride werken kan bijdragen aan de strategische doelen van organisaties.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven