Alba Concepts nieuwe partner Smart WorkPlace

Alba Concepts nieuwe partner Smart WorkPlace

Expert Norbert Schotte is als transitiemaker bij Alba Concepts, de nieuwe partner van Smart WorkPlace, continue bezig met het verduurzamen van de sector. In onderstaand interview licht hij dat toe.

Wat is jouw rol binnen Alba Concepts? En kun je hierbij jouw visie geven over de ontwikkelingen van duurzaam en circulair bouwen?

“Na vijftien jaar werkzaam te zijn in de bouwsector, van timmerman tot werkvoorbereider en assistent-uitvoerder tot manager Innovatie & Duurzaamheid heb ik nu binnen Alba Concepts de rol als transitiemaker. Als transitiemaker ben ik continue bezig met het verduurzamen van onze sector. Dit kan door het geven van presentaties, bedrijven te ondersteunen in hun duurzaamheidsstrategie, als duurzaamheidsadviseur op te treden bij vastgoedprojecten en door het initiëren van initiatieven en interventies om de noodzakelijke transitie in de sector te versnellen. Mijn expertise zit hierin op de materialentransitie.

De bouwsector is momenteel een grootverbruiker van materialen en ook nog eens verantwoordelijk voor 39% van de mondiale CO2-uitstoot. 28% is gekoppeld aan energiegebonden emissies en 11% aan materiaalgebonden emissies. Voor mij is evident dat de materialentransitie van CO2-intensieve materialen naar hernieuwbare materialen noodzakelijk is om enerzijds klimaatopwarming te beperken en anderzijds speelt dit in op de grondstoffenschaarste. Het feit dat ruim 90% van onze economie nog gebaseerd is op de take-make-waste economie is, gezien de stand der techniek én intelligentie van de mens, onacceptabel. Om het oude niet-duurzame systeem af te breken en het nieuwe duurzame systeem op te bouwen is een verandering in onszelf nodig. Wij zijn het systeem.” 

Meer specifiek ben je verantwoordelijk om het carbon budget denken aan de man te brengen in de facilitaire wereld. Kun je aangeven hoe je dat doet? Wat is je boodschap? Bij welke klanten ben je hier zoal mee actief?

“Het denken in carbon budgetten is een relatief nieuw doch belangrijke manier van denken als het gaat om duurzaamheid en circulariteit. We hebben als Nederland, samen met bijna 200 andere landen, ingestemd om klimaatopwarming te beperken tot zo dicht mogelijk bij 1,5 graad. Dit is gekoppeld aan hoeveel CO2 we mondiaal nog kunnen uitstoten. Deze hoeveelheid kunnen we vervolgens doorrekenen naar Nederland, sectoren, bedrijven en zelfs naar persoonsniveau. Voor zowel Nederland als de bouwsector geldt dat we, als we doorgaan zoals we nu leven en bouwen, uiterlijk in 2027 (binnen vijf jaar!) door ons CO2-budget heen zijn. Door te werken met materialen die CO2 opslaan kunnen we de tijd oprekken en het budget vergroten, al vergt dit een snelle opschaling en versnelling van de materialentransitie. Ik ben hier met diverse politici over in gesprek, ik ben er een paper over aan het schrijven voor Cirkelstad, ik treed als ambassadeur op voor het Building Life programma van DGBC en ben met een groep Gideons (de carbon budgetteers) bezig om dit breder in Nederland in te bedden.”

Kun je iets vertellen over de Building Circularity Index? En de relevantie daarvan voor huurders en eigenaren van gebouwen?

“BCI Gebouw (www.bcigebouw.nl) is het meetinstrument waarmee iedereen de circulaire potentie van gebouwen kan bepalen. BCI Gebouw geeft invulling aan één van de kerndoelen van de transitieagenda Circulaire Bouweconomie: het meetbaar maken van circulariteit om bewustwording bij directbetrokkenen en de maatschappij te creëren. Ook sluit BCI Gebouw exact aan bij de uniforme, effectieve meetmethode, zoals deze door platform CB’23 is ontwikkeld samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers. BCI Gebouw brengt verschillende erkende meetmethoden voor milieu-impact en circulariteit samen in één score, de BCI-score.

Het meetinstrument BCI Gebouw biedt de mogelijkheid om circulariteit van een vastgoedobject te kwantificeren. Het integreert materiaalgebruik, losmaakbaarheid en de CO2- en milieu-impact van alle toegepaste bouwmaterialen/-producten in een gebouw. Normaliter worden circulaire aspecten naast elkaar getoond, maar in BCI Gebouw worden al deze aspecten samengebracht in één score voor de mate van circulariteit voor een gebouw. De BCI-score is uitgedrukt in een percentage tussen de 0% en 100%, waarbij 0% volledig lineair en 100% volledig circulair is. Hierdoor is het een stuk makkelijker om gebouwen te vergelijken en te sturen op circulariteit tijdens de ontwikkeling. 

In de bedrijfsvoering van huurders en gebouweigenaren komt steeds meer aandacht voor de concretisering van de Sustainable Development Goals (SDGs), Environmental Social Governance principes (ESGs) of andere duurzaamheidsdoelen. Dit mede ingegeven door transparantie in jaarverslaglegging. Met BCI Gebouw kunnen deze doelen worden geconcretiseerd, gemeten en worden bereikt. Daarnaast is de losmaakbaarheid van gebouwen, elementen en/of producten een belangrijke voorwaarde om een zo hoog mogelijke of optimale financiële restwaarde te realiseren. Hier faciliteert BCI Gebouw ook in. Al met al een gedegen instrument om de CO2-, milieu- en circulariteitsimpact te meten. Niet alleen voor nieuwbouw, maar ook bestaande gebouwen.”

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven