Staar je niet blind op milieu, creëer waarde

Staar je niet blind op milieu, <span>creëer waarde</span>

Meer bedrijven kijken anno 2022 niet alleen naar hun economisch resultaat als dé pijler voor succes. Door te sturen op economische, ecologische en sociale waarde, werken ondernemingen aan hun toekomstbestendigheid. 

Deze zogenoemde ‘meervoudige waardecreatie’ is het resultaat van nauwere samenwerking tussen klanten en leveranciers. Bij CSU speelt duurzaamheid steeds meer een centrale rol in de bedrijfsvoering. Als bedrijf kijken ze naar de lange termijn en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort om te zorgen voor hun medewerkers, klanten, leveranciers en andere belangrijke stakeholders.

Hierbij ligt de nadruk op het creëren van waarde op de lange termijn voor alle stakeholders. De keuzes die we maken hebben niet alleen impact op het milieu, maar kunnen ook invloed hebben op medewerkers, klanten of leveranciersketen. Cas van Striep, projectmanager KAM en duurzaamheid bij CSU beschrijft hoe CSU dit anders doet:

Waar zit onze impact?

Sinds 2013 monitoren we als één van de eerste bedrijven in de facilitaire branche de CO2– uitstoot van onze eigen kantoren en het wagenpark. Inmiddels weten we dat onze grootste impact in onze keten zit, dat wil zeggen bij onze klanten en bij onze leveranciers en toeleveranciers. Zo weten we bijvoorbeeld door een onderzoek uit 2020 dat onze schoonmaakdienstverlening bij twee hogescholen, Avans en NHL Stenden, in totaal 209 ton COuitstootte. Dat is vergelijkbaar met tien huishoudens. We zien ook waar de meeste uitstoot vandaan komt, namelijk van (woon-)werkverkeer, wasmachines en werkkleding. Nu weten we écht waar we impact kunnen maken.

We dagen klanten en leveranciers uit: is er een manier of alternatief om de negatieve impact omlaag te krijgen? En we vragen om gedetailleerde informatie over hun producten en werkwijze. Maar de impact op het milieu is niet het enige onderwerp uit het model van meervoudige waardecreatie waar we naar kijken. Aan de hand van twee voorbeelden licht ik toe hoe dit er in de praktijk uitziet.

Samen impact maken

Dat is volgens ons dé manier om meervoudige waarde te creëren: uitdagingen van meerdere kanten benaderen en samen met klanten en leveranciers tot een oplossing komen die beter is voor het milieu, de mens en de maatschappij. Staar je niet blind op alleen het milieu, iedere keuze die je maakt heeft ook effect op de mens of de maatschappij. Dus als je breder kijkt naar alle waardes waarop je impact kunt hebben en daarin de juiste balans vindt, dan werk je écht aan de toekomstbestendigheid van je organisatie.

Bekijk de rest van de blog hier

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven