Hoe faciliteer je circulair gedrag?

Hoe faciliteer je circulair gedrag?

In 2050 circulair: We gaan het halen, duurzame impactmaker Jochem Streekstra, Operational facilitair management bij FMHaaglanden, spreekt over zijn ervaring met circulariteit bij FMHaaglanden.

Jochem Streekstra wijst erop dat voor hem ‘behaviour’ onmisbaar is om circulariteit en duurzaamheid te kunnen borgen. “In het algemeen merk ik namelijk nog dat mensen in hun vaste stramien en gedachten zitten.”

Marktwerking

“Is het de markt die het moet bepalen of producten circulair zijn of is het de inkoop die zegt: ik koop alleen maar producten in als het voldoet aan bepaalde circulariteitscriteria? Dat is interessant om twee redenen: enerzijds wordt de inkoop gevoed vanuit de markt, waarbij de inkoop vaak de mogelijkheden niet kent. En anderzijds bepalen grote overheidspartijen als RVO, DJI en FMHaaglanden mede door hun inkoopbeleid wat de markt doet.” vraagt Jochem zich hardop af. Volgens Jochem komt namelijk de roep om circulaire inkoop van de opdrachtgevers. "We willen het als facilitair bedrijf. We hebben ons gecommitteerd aan de SDG’s en hebben duurzaamheid in alle jaarplannen opgenomen. En dat gaat ver: van inkoopcontracten tot inrichting van gebouw en werkplekken en van de verwarming twee graden lager tot kerstverlichting met tijdschakelaars. Bij dat laatste gaat het vooral om de signaalwerking: als overheid voorop in plaats van achteraan lopen.”

Bij de Round table aanwezig is ook Chris Steensma, Projectleider CO2-Prestatieladder bij De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO is klant van FMHaaglanden en ondersteunt Jochems statement: “FMHaaglanden richt een van onze kantoren in Den Haag in en komt daar zelf met de vraag of ze daarbij gebruik mogen maken van gebruikte spullen uit hun opslag. Vervolgens gaan wij als opdrachtgever daarover met hen het gesprek aan. En juist dat gesprek tussen leverancier en opdrachtgever is van groot belang."

Gedrag

In deze gesprekken komt regelmatig gedrag aan de orde. De vraag is natuurlijk of circulair gedrag te leren is. Jochem beaamt dat en haalt een recente eigen ervaring aan: “Onlangs kreeg ik zes gebruikte I-pads voor mijn team. Mijn eerste reactie was: ze zijn niet nieuw. Pas daarna realiseerde ik me: uiteraard zijn ze niet nieuw, bovendien zijn ze gewoon goed. En ik bedacht me ook iets anders: als ik – die best vooruitstrevend ben – al zo’n reactie heb, zullen er veel meer mensen zijn met zo’n reactie. Daarom is storytelling ook zo belangrijk. Circulair moet sexy worden.”

Volgens Jochem vergeten we bij deze discussie vaak sociaal-psychologische aspect: “Je kunt namelijk 2050 prima halen. De technieken zijn er, de middelen zijn er, alleen het gedrag houdt ons tegen. Wat doen we vervolgens: bij de opleidingen zetten we in op techniek die het halen van de doelen mogelijk maakt. De techniek is echter niet de bottleneck, dat is het gedrag.” Hij doet daarom een oproep: “Investeer in je bedrijf in een sociaal psycholoog die het halen van de doelen begeleidt! Benoem een Chief Sustainability Office, net zoals je een aantal jaren geleden de opkomst van de Chief Happiness Officer zag. Misschien moet je zelfs vanuit de overheid verplichten dat elke organisatie zo’n functionaris heeft.”

Lees het volledige Round Table verslag hier.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven