Meer aandacht voor stress

Meer aandacht voor stress

Amsterdam UMC en partners ontwikkelen een vernieuwende manier om stress aan te pakken en veerkracht te vergroten binnen organisaties. Dit initiatief van 10,8 miljoen euro wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

We zien dat de thema’s welzijn en vitaliteit de laatste jaren veel aandacht hebben gekregen binnen organisaties. Traditioneel is de benadering van vitaliteit gericht op de lichamelijke gezondheid van medewerkers In navolging van 2023 zal ook dit jaar het ziekteverzuim in ons land verder dalen. Tegelijkertijd zijn er grote zorgen over het langdurig verzuim veroorzaakt door psychische klachten.

De noodzaak van een geïntegreerde aanpak van stress

Het aanpakken van stress en vergroten van veerkracht is voor veel bedrijven een uitdaging. Het bespreekbaar maken van stress is namelijk niet vanzelfsprekend. Signalen van stress worden ook vaak te laat herkend en het is niet altijd duidelijk wie hiermee aan de slag moet. Bovendien komt stress niet alleen door het werk, maar vaak ook door iemands privésituatie. Juist in een vroeg stadium is er voor organisatie en individu een groot belang om stress niet te laten escaleren en veerkracht te behouden. DESTRESS mikt op een consistente wetenschappelijke basis met een aanpak die het perspectief van individu en organisatie verbindt, en bovendien zorgt dat reacties op stresssignalen duurzaam en effectief zijn. Vinkers: "Met de lancering van DESTRESS zetten we een belangrijke stap voorwaarts om stress aan te pakken en organisatorische en individuele veerkracht te bevorderen. Medewerkers vallen nu vaak onnodig uit door stress en problemen in de organisatie zijn het gevolg. Daar moeten we iets aan doen."

Werkgeluk

In een eerder artikel van HEVO spraken Esther Beekhof en Joris van den Berg naar de invloed van het kantoor op welzijn en vitaliteit van medewerkers. Als we kijken naar het thema welzijn gaat dit veel verder dan vitaliteit en gezondheid. Het welzijn van medewerkers heeft ook invloed op het werkgeluk. Sinds covid heeft dit onderwerp nog meer aandacht gekregen. En gezien de hoeveelheid bore-outs en burn-outs is dit zeker niet onterecht (bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van onderzoeksbureau TNO en het CBS). Tevens hebben veel organisaties ontdekt dat hybride werken de nieuwe werkelijkheid is geworden. Door het thuis (of elders) werken is de lijn tussen ‘work’ en ‘life’ niet meer zo eenduidig. Werken gebeurt niet meer alleen tussen negen en vijf en niet meer alleen achter het vaste bureau op kantoor.

Voor veel medewerkers pakt deze nieuwe manier van werken positief uit, terwijl anderen merken dat hun 'work-lifebalance' en daarmee hun welzijn meer onder druk komt te staan. Ook de verbinding tussen collega’s onderling en de betrokkenheid bij de organisatie kunnen door de nieuwe manier van werken in het geding komen. De werkgever heeft een rol in het faciliteren en stimuleren van een gezonde work-lifebalance en dus het verhogen van het welzijn en werkgeluk. Dit kan door het aanbieden van aantrekkelijke secundaire of tertiaire arbeidsvoorwaarden (zoals een sportabonnement, thuiswerkvergoeding, smoothiebar of een gezond lunchaanbod) of door het faciliteren van een gezonde, fijne en inspirerende werkomgeving die zorgt voor een positive employee experience.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven