Circulariteit kantoren Alliander in kaart gebracht

Circulariteit kantoren Alliander in kaart gebracht

Smart WorkPlace partner CFP Green Buildings bracht de circulariteit in kaart van de acht grootste kantoren van Alliander. Zo werd inzichtelijk gemaakt hoeveel grondstoffen er verbruikt worden én hoe het nog beter kan.

Als het gaat om circulariteit is Alliander één van de koplopers van Nederland. Zowel in het primaire proces – waarin zoveel mogelijk materialen worden hergebruikt – als in het vastgoed. Vijf jaar geleden voerde Alliander een circulaire renovatie uit voor het kantoor in Duiven en inmiddels is ook het hoofdkantoor in Arnhem op circulaire wijze gerenoveerd.

Circulariteit in kaart voor acht grootste kantoren

Ook in de gebruiksfase van deze gebouwen staan circulaire prestaties centraal. Om dit te meten hebben Alliander en CFP Green Buildings de circulariteit in kaart gebracht van de acht grootste kantoren van Alliander in Nederland. Met deze exercitie is inzichtelijk gemaakt hoeveel grondstoffen er verbruikt worden én welke mogelijke maatregelen er zijn om verder te verbeteren. Het ultieme doel van de circulaire economie is het realiseren van grondstofneutraliteit.

Ernst-Willem van Drumpt, Manager Facilities bij Alliander, verwoordt het als volgt: “De energietransitie en het klimaatakkoord stellen ons voor een grote opgave bij het toekomstbestendig maken van onze gas-, warmte- en elektriciteitsinfrastructuur. Naast het faciliteren van een duurzame samenleving heeft Alliander ook aandacht voor het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering. Samen met CFP hebben we voor onze huisvesting en facilitaire diensten in kaart gebracht hoe we ervoor staan op gebied van circulariteit. Deze benchmark helpt ons te identificeren waar we nog verder kunnen verduurzamen.”

Grondstofverbruik van 53 kg/m2 leidt tot circulair label B

Voor dit project is als eerste stap het grondstofverbruik van 2019 doorgerekend. Met een score van 53 kg grondstofverbruik per m2 scoort Alliander beter dan de referentie van 85 kg/m2. Hiermee ontvangt Alliander het circulaire label B. Het uitgangspunt van deze berekening is het grondstofverbruik: alle kilo’s niet-hernieuwbare grondstoffen die het gebouw in- en uitgaan worden gemeten. Hierdoor ontstaat een score per m2 die kan worden gebenchmarkt en als ambitie gebruikt. En dat is uiteraard pas de start, want vervolgens moeten maatregelen uitgevoerd worden om het grondstofverbruik terug te brengen naar 0.

Grondstofbesparing op afval en elektra zorgt voor forse reductie

Doordat CFP beschikt over een expertsysteem met data van duizenden gebouwen, kan een nauwkeurige referentie worden vastgesteld. Dit gebeurt door per categorie vergelijkbare gebouwen en/of organisaties te selecteren en in een referentiegroep te plaatsen. Hiermee is voor de 8 kantoren van Alliander vastgesteld hoe het grondstofverbruik zich verhoudt tot het gemiddelde én de best practice, voor alle categorieën.

Opvallende uitschieters

Opvallende uitschieters voor Alliander waren het lage elektriciteitsverbruik en de lage hoeveelheid restafval. Tijdens de renovaties van de kantoren in Duiven en Arnhem is geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen en zonnepanelen om elektriciteit op te wekken. Hierdoor is het verbruik voor deze locaties erg laag. Daarnaast hebben diverse campagnes om afval beter te scheiden – en zo restafval te reduceren – hun vruchten afgeworpen. Per FTE wordt minder dan 20 kg per jaar weggegooid, dat is tien keer minder dan gemiddeld in Nederland.

Verder besparen op energieverbruik grootste verbeterpotentie

Naast terugkijken en vergelijken, is de circulaire scan ook gebruikt om nieuwe maatregelen te identificeren. Op basis van de benchmark met de referentiegroep, zijn een aantal gebouwen uitgelicht waar mogelijk bespaard kan worden op het energieverbruik. Hiervoor zijn CFP en Alliander gestart met het uitvoeren van energieverspillingsaudits. Tijdens zo’n audit wordt mogelijke energieverspilling gedetecteerd en worden de instellingen van de gebouwen geoptimaliseerd, samen met installateurs.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven