Autonoom auto rijden van binnenuit gezien

Autonoom auto rijden van binnenuit gezien

Al in 2009 mocht Google experimenteren met zelfrijdende auto’s. Enkele miljoenen zelfrijdende kilometers verder heet die Google Car Waymo. En die laat heel mooi zien hoe een autonome auto rijdt.

Waymo – sinds 2016 de naam en het bedrijf voor Google’s zelfrijdende auto – is een vernuftige auto boordevol techniek, maar vooral geen bestuurder. Overigens is de auto voor de rest wel voorzien van een stuur en pedalen. Maar dankzij vele sensoren zijn deze ‘ouderwetse’ hulpmiddelen niet meer nodig. En als je mocht denken dat dit niet veilig kan zijn, kijk dan eens goed naar onderstaand filmpje.

Opvallend daarin is dat het niet alleen een zelfrijdende auto is, maar een zelflerende auto. Kortom: met de kilometer wordt ie beter.

In de VS wordt dus volop getest met zelfrijdende auto’s zonder bestuurder. In Nederland wordt ook testen gehouden met autonome auto’s, maar daar moet conform de huidige wetgeving nog een persoon achter het stuur zitten. Vorig jaar heeft de vorige minister van verkeer, Melanie Schultz van Haegen, in The Green Village van TU Delft een onderzoekscentrum en praktijklab voor de zelfrijdende auto geopend. Deze locatie gaat samenwerken met metropoolregio Rotterdam-Den Haag om nieuwe technieken en concepten in het openbaar te testen.

Nederland ideaal land

Nederland wil ook haast maken met meer testen voor zelfrijdende auto en daar is Nederland wereldwijd ook het beste land voor, blijkt uit een rapport dat eind januari door KPMG is gepubliceerd. Volgens KPMG dankt Nederland deze hoge positie vooral aan de aanwezigheid van een goed onderhouden wegennet, de kwaliteit van de digitale infrastructuur en een overheidsbeleid dat het grootschalig testen van zelfrijdende auto’s en vrachtwagens mogelijk maakt. “Ons land scoort niet alleen goed als het gaat om de ontwikkeling van beleid en wetgeving om de komst van een dergelijk voertuig mogelijk te maken”, zegt Loek Kramer, partner bij KPMG en segmentleider Automotive.

Oplaadpalen elektrische auto’s

Kramer: “Ook op het gebied van technologie en innovatie doet Nederland het goed. Ons land kent in vergelijking met andere landen een groot aantal R&D-centra en industrie partnerships en bovendien een fijnmazig netwerk van oplaadpalen voor de elektrische auto. Dat laatste is een goede indicator voor de bereidheid van een maatschappij om de infrastructuur bij de tijd te houden. Zelfrijdende voertuigen gaan niet alleen de wijze van transport ingrijpend veranderen, maar ook de manier waarop mensen wereldwijd leven en werken.”

Flinke uitdagingen

Naast de aanzienlijke kansen zorgt de komst van de zelfrijdende auto ook voor flinke uitdagingen waarop een antwoord moet worden gevonden om alle voordelen van het voertuig te kunnen benutten. Kramer: “Auto's moeten met elkaar, met de weginrichting, zoals verkeerslichten en borden, en met andere verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers, kunnen communiceren. Daar liggen grote kansen voor de Nederlandse toeleveranciers in de auto-industrie. Publieke-private samenwerking zal de ontwikkeling van onze huidige expertise en innovatiecapaciteit verder versnellen.

Nederlander nog terughoudend

Hoewel Nederland goed gepositioneerd is, gaat zal een grootschalige introductie van de zelfrijdende auto niet vanzelf gaan. Kramer: “Uit eerder KPMG-onderzoek blijkt dat de gemiddelde Nederlander nog terughoudend is als het gaat om de zelfrijdende auto. Slechts een derde van de Nederlanders is enthousiast is over de komst van zelfrijdende auto’s. Ruim de helft wil zelf aan het stuur blijven zitten. Ruim 10% geeft aan geen voorkeur te hebben.

Nederlanders hebben met name twijfels over de keuzes die de zelfrijdende auto in het verkeer maakt en de vraag wie aansprakelijk is wanneer het voertuig in het verkeer een ongeval veroorzaakt. Als zelfrijdende auto's aantoonbaar minder verkeersslachtoffers zouden veroorzaken, gaat het roer echter drastisch om. Dan geeft de helft van de onderzochte Nederlanders aan te zullen kiezen voor een zelfrijdende auto.”

Autonoom auto rijden van binnenuit gezien

Bron: Waymo / KPMG / Rijksoverheid

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven