Tien toekomstige ontwikkelingen in zakelijke mobiliteit

Tien toekomstige ontwikkelingen in zakelijke mobiliteit

Smart WorkPlace vroeg Jelle Oosterhoff, Mobility Consultant bij haar partner Pon Business Mobility, welke tien ontwikkelingen in de zakelijke mobiliteit volgens hem richtinggevend gaan worden in de komende twee decennia.

De antwoorden lopen uiteen van rekeningrijden, Mobility as a Service en shuttles tot digitalisering, mentaliteit en 5G. Oosterhoff geeft bovendien bij elke trend een korte toelichting. Zo voorziet hij dat rekeningrijden bij invoering een enorme gamechanger wordt, die nieuwe scenario’s mogelijk zal maken die we nu nog niet kunnen voorzien. Zover is het echter nog niet, aldus Oosterhoff: “De politiek lijkt toch vooral nog te geloven in méér asfalt – alle onderzoeken die hebben aangetoond dat dat niet de oplossing is ten spijt.”

Over MaaS-platformen is Oosterhoff erg optimistisch: ““Ik voorzie een grote groei van MaaS-platformen, omdat ze aansluiten bij de pay per use economie die langzaam aan het ontstaan is. We gaan toe naar een soort cafetaria-model, waarbij je als reiziger uitzoekt wat je wil.” Het betekent ook een andere mindset voor marktpartijen, aldus Oosterhoff: “Marktpartijen zullen meer moeten gaan denken in partnerships, en niet zozeer in concurrerende modellen. Het gaat erom de specifieke kracht te gebruiken van de diverse modaliteiten, naast elkaar en elkaar versterkend.”

Bij shuttles voorziet Oosterhoff vooral een doorontwikkeling. “Parkeren aan de rand van de stad, om van daaruit met een onbemande shuttle de stad in te reizen. Niks nieuws, al jaren in gebruik in Capelle aan den IJssel. Het blijft nu nog vaak bij pilots, maar het ligt voor de hand dat het concept technisch verder wordt doorontwikkeld en vaker zal worden toegepast.”

Ook bredere maatschappelijke ontwikkelingen zullen impact hebben op de zakelijke mobiliteit.  Een van die ontwikkelingen is digitalisering. Oosterhoff: ““Digitale informatie – lees: data in een bepaalde context – wordt cruciaal. Bij PON voorzien we leaseauto’s bijvoorbeeld van een slim kastje, Mind genaamd. Dat maakt dat de berijder eenvoudig zijn kilometers kan bijhouden, altijd weet waar de auto staat en optimaal ondersteund wordt bij het betaald parkeren. Maar er zitten ook voordelen aan de achterkant. Want Mind levert ons data op die ons veel meer inzicht geven in het mobiliteitsgedrag van onze klanten. Wil je daar iets aan veranderen, dan helpt digitalisering daar enorm bij.”

Bij mentaliteit doelt Oosterhoff met name op zijn verwachting dat de nieuwe generatie anders zal gaan aankijken tegen mobiliteit: “We gaan meer bereidheid zien om de auto te laten staan als daar goed alternatief tegenover staat. Jongeren hechten ook minder aan een vaste werkplek of zelfs maar aan een vast kantoor. Werken in workspaces zou maar eens zo de nieuwe norm kunnen worden.”

Een andere ontwikkeling, 5G, heeft ook gevolgen voor de zakelijke mobiliteit. “Hoe sneller de verbindingen, hoe scherper en betrouwbaarder bijvoorbeeld video-vergaderen vanuit huis mogelijk is. 5G is ook cruciaal voor IoT, en dus voor het smart maken van bijvoorbeeld fietsen in een MaaS-oplossing.”

Benieuwd naar de overige vier ontwikkelingen die Oosterhoff noemt? In het komende magazine van Smart WorkPlace vind je ze, inclusief een toelichting. In datzelfde artikel ook een analyse van journalist Bart van Ratingen over de ontwikkelingen rond zakelijke mobiliteit.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven