Sociaal en maatschappelijk relevant werken steeds belangrijker

Sociaal en maatschappelijk relevant werken steeds belangrijker

De Future of Work moet vooral gericht zijn op een sociale en maatschappelijk relevante manier van werken. Dat is volgens Smart WorkPlace in Gids 2020 een van de vier belangrijke thema's.

Volgens Gids 2020, het jaarlijks marktonderzoek van Smart WorkPlace dat 85 geselecteerde bronnen analyseerde om tot de vier trends te komen, moet het gedrag van een organisatie ethisch acceptabel en zakelijk kwetsbaar zijn en vormen transparantie, easy-going, eerlijk en oprechtheid belangrijke waarden. Het delen van kennis en het beschikbaar stellen van competenties met de maatschappij geeft betekenis en authentieke inhoud aan de relatie met opdrachtgevers, klanten en medewerkers.

Het bedrijf Cognizant stelt zelfs dat eigenlijk alle bedrijven een Chief Purpose Planner zouden moeten hebben. Een professional die gedrag, sociale betrokkenheid en sociale sfeer stuurt en die Workstyle en Worklife dichter bij elkaar brengt waardoor de impact van het individueel welbevinden op het organisatieresultaat verder zal groeien.

Volgens Gids 2020 is een goed georganiseerd onboardingproces en state-of-the-art HR Tech software alleen niet genoeg. Quality of WorkLife wordt gevraagd. JLL, founding partner van Smart WorkPlace, vindt dat daarbij technologie samen met HR en IT veel beter kan worden ingezet voor het upgraden van de Human Experience.

Voor de transitie van Activity Based Working naar Behavior Based Working. Een Core en Shellcertificaat van WELL wil immers nog niet zeggen dat het gezondheidsbelang van de Eindgebruiker geborgd is.

In het kader van de Future of Work stelt Manpower dat iedere HR-professional zichzelf vijf urgente vragen moet stellen:

• Hoe kom je tot een aantrekkelijk werkgeversmerk? Met name voor millennials.

• Hoe maak je de organisatie agile, zodat je nieuwe diensten snel bij de klant kunt brengen?

• In welke mate maak je gebruik van flexibele arbeid en hoe benut je de kwaliteit van zelfstandig werkende professionals?

• Hoe bevorder je de fysieke en mentale gezondheid, inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers?

• Hoe kunnen welke data en analyse bijdragen aan het nemen van betere HR-beslissingen?

Lees hier alles over het eerste thema van Gids 2020, het natuurinclusief denken.

Bestel hier de Gids 2020, het verslag van het jaarlijkse marktonderzoek van SWP.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven