‘Digitaliseren moet je leren’

‘Digitaliseren moet je leren’

We moeten investeren in het digitaliseren van de gebouwde omgeving. Maar waarom investeren we dan niet in het opleiden van medewerkers, vraagt  Smart WorkPlace expert Martijn de Riet van Bimforce zich in dit blog af.

Het begon allemaal toen ik dit filmpje tegenkwam op Twitter. Het is de Britse Minister van Huisvesting die een verslag geeft van de nieuwste snufjes op technologisch gebied in de bouwsector. Natuurlijk kun je hier hard om lachen. Of huilen, ik weet het eigenlijk niet. Want ergens is het in- en intriest dat deze persoon beslist over wet- en regelgeving in één van de grootste branches, de bouwsector, maar dat ze tegelijkertijd geen flauw idee heeft op welke manier de sector omgaat met gebouwinformatie. En dat heeft verregaande invloed.

Het punt is namelijk dat het geen geïsoleeerd politiek probleem is. Ook de Nederlandse sector die zich bezighoudt met de gebouwde omgeving staat nu niet bepaald bekend om de kennis en toepassing van innovatieve werkwijzen. En dan heb ik het niet alleen over de bouwsector, maar ook over de betrokkenen tijdens het gebruik van het gebouw.

Terwijl de gebruikers van het gebouw met hun telefoon, tablet of laptop hun route plannen, boodschappen doen, discussiëren over de invulling van het komende weekend, een offerte verzenden of vragen van collega’s behandelen, rolt de gebouwbeheerder een geprinte PDF uit om de laatste onderhoudsgegevens met een rode pen aan te geven zodat deze later verwerkt kunnen worden op tekening. Of hij hangt ondersteboven in de (digitale) archiefkast om maar op te zoeken welke leverancier die ene pomp heeft geleverd en geïnstalleerd die net doorgebrand is.

Waarom is dit?

Eén van de belangrijkste oorzaken ligt in de discrepantie tussen de ontwikkeling van de beschikbare technieken en de ontwikkeling van de bijbehorende kennis van mensen die hiermee te maken hebben. Niet alleen van de gebruikers van een gebouw, maar vooral ook van de mensen die ervoor zorgen dat de gebruikers een zo prettig mogelijke ervaring hebben.

Het is tamelijk opvallend dat, met alle ontwikkelingen omtrent digitalisering, BIM, Internet of Things, Smart Buildings, enzovoorts de bouw in 2015 van alle sectoren het minste geld uit heeft gegeven aan opleiding van personeel. Een magere 600 euro per werknemer per jaar. En tussen 2010 en 2015 is dit bedrag stabiel gebleven.

Als je dit vergelijkt met bijvoorbeeld de IT sector zelf, waar met 1.800 euro per werknemer per jaar 3 keer zo veel wordt geïnvesteerd in scholing van het personeel, dan is het niet wonderlijk dat de kennis en kunde vaak onvoldoende is om deze nieuwe technieken optimaal te benutten. En dat de gebruiker daardoor wellicht een sub-optimale ervaring heeft.

Wat doen we er aan?

Er wordt veel gepraat over de noodzaak tot digitalisering in de gebouwde omgeving. De overheid implementeert nieuwe wetgeving, de bouwsector implementeert nieuwe workflows. De gebruiker kan niet veel meer doen dan wachten tot we bij de tijd zijn en de interactie met zijn of haar directe gebouwde omgeving net zo soepel loopt als met familie in Australië.

Maar tegelijkertijd moeten de mensen die deze grote transitie moeten uitvoeren het doen met het laagste investeringsbudget voor opleiding, bijscholing of zelfstandige leertrajecten.

Mijn pleidooi is dan ook om als sector serieuzer te gaan investeren in de opleiding van medewerkers. Beter opgeleide medewerkers leiden tot een betere en efficiëntere inzet van de beschikbare (technische) hulpmiddelen. En daar wordt iedereen beter van. De (ge)bouwsector én de gebruiker.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven