Ector Hoogstad Architecten nieuwe partner Smart WorkPlace

Ector Hoogstad Architecten nieuwe partner Smart WorkPlace

Bij het ontwerpen van een goede werkomgeving gaat het om zeven kernbegrippen, die elkaar versterken. Aldus Ector Hoogstad Architecten (EHA), de nieuwe partner van Smart WorkPlace. Koen Klijn licht toe.

Welke kansen/ontwikkelingen ziet EHA voor de werkomgeving van de toekomst?

“We hebben een groot aantal van onze kennisgebouwen geanalyseerd en zien zeven kernbegrippen van een goede werkomgeving. 

  • Comfort: voldoen aan bouwfysische en andere comforteisen, met aandacht voor breder gedefinieerde WELL criteria zoals toepassing van groen in het in- en exterieur. 
  • Micro ontwerp: gebruiksexpertise op werkplekniveau integreren door co-design. 
  • Circulatie: stedelijke ontwerpprincipes hanteren op gebouwschaal: meerdere routes van A naar B, dubbelgebruik van verkeersruimten als ontmoeting en werkplekken, genereren en benutten van ‘traffic’ voor een optimale gebruikservaring. 
  • Flexibiliteit: primair gebruiksflexibiliteit/multifunctionaliteit realiseren. Zodanig zoneren dat elke gewenste indeling te realiseren is en componenten kiezen op aanpasbaarheid. 
  • Ruimtelijke diversiteit: gebruik van een breed spectrum aan ruimtetypen: werken en studeren vragen om afwisseling: concentratie en rust, maar ook uitwisseling en interactie. 
  • Bewustzijn: Om synergie te maximaliseren is contact essentieel. Transparantie en openheid waar mogelijk. Elkaar zien en ontmoeten is belangrijk maar ook resultaten tonen, trots kunnen zijn op waar je mee bezig bent. 
  • Identiteit: een herkenbare omgeving creëren waar je je thuis en vrij voelt en experiment, kennis en onderzoek gestimuleerd worden.

Welke rol kan EHA daarbij spelen?

“Wij maken ontwerpen waarbij al die thema’s gemaximaliseerd worden en in zodanige samenhang gebracht worden dat ze elkaar versterken. Dat doen we altijd in co-creatie met opdrachtgever, gebruikers en adviseurs. We hebben de grootste toegevoegde waarde als we zowel initiator, coördinator als integrator zijn, we onze creativiteit en kennis kunnen inzetten om nieuwe oplossingen en mogelijkheden te bedenken.”

Waarom is het belangrijk voor EHA om in een platform als Smart WorkPlace te participeren?

“Kennisdeling is essentieel voor ontwikkeling. Een belangrijk thema dat we graag samen met de SWP partners willen optimaliseren is gezondheid. We willen toewerken naar werkomgevingen waar je gezonder naar buiten loopt dan je er naar binnen gaat, alle werkomgevingen zouden letterlijk healing environments moeten worden. Daar willen we graag samen tools voor ontwikkelen en het effect van maatregelen aantonen. Een ander thema is FM-BIM, de aansluiting en integratie van ontwerp- en gebruiksfasen van gebouwen. We maken nu al BIM-modellen van onze gebouwontwerpen voor de gebruiksfase, daar kunnen we samen met het platform nog veel in verder ontwikkelen.”

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven