Nederland Europees koploper thuiswerken

Nederland Europees koploper thuiswerken

Van de Nederlandse werknemers tussen 15 en 64 werkt 14% regelmatig thuis. Daarmee is Nederland Europees koploper thuiswerken. De cijfers zijn afkomstig van Eurostat, het Europees bureau voor statistiek van de EU.

Gemiddeld was het percentage thuiswerkers in de Europese Unie over 2018 5,2%. Dit aandeel schommelt al tien jaar rond de 5%. Na Nederland is Finland met 13,3% het land met percentueel het grootste aandeel thuiswerkers. In Roemenië en Bulgarije is het percentage met respectievelijk 0,2% en 0,4% het laagste.

Nederland Europees koploper thuiswerken

Enkele andere uitkomsten:

-        Het aandeel werknemers dat soms thuiswerkt steeg van 5,8% in 2008 naar 8,3% in 2018.

-        Zelfstandigen werken meer thuis (18,5%) dan werknemers in loondienst (3%). In Finland werken de meeste zelfstandigen thuis (46,4%), gevolgd door Nederland (44,5%) en Oostenrijk (43,6%).

-        Vrouwen werken gemiddeld meer thuis dan mannen: 5,5% t.o. 5%. Het verschil is het grootste in Frankrijk (8,1% – 5,2%), Luxemburg (12,5% – 9,8%) en Malta (7,4% – 4,7%). In acht landen was het omgekeerd en werken de mannen meer thuis. Het grootste verschil was in Nederland: 15,5% – 12,3%.

-        Hoe ouder, hoe meer werknemers thuis werken: van 15-24 jaar werkt 1,8% regelmatig thuis; van 25-49 5% en van 50-64 6,4%.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven