Een gezonde werkomgeving tijdens en na corona

Een gezonde werkomgeving tijdens en na corona

Hoe kom je tijdens en na corona tot een werkomgeving waar iedereen gezond en productief kan werken? Die vraag stond centraal tijdens het webinar ‘Reboarding naar de gezonde werkomgeving’.

In een korte inleiding van het webinar dat Smart WorkPlace samen met Spacewell organiseerde vertelde moderator Wietse Walinga van Smart WorkPlace aan de ruim 100 virtueel aanwezigen dat de ‘reis’ van het webinar over twee assen zou gaan verlopen: als eerste de technologie en als tweede gezondheid en wellbeing.  

Vervolgens trapte Rob van Gemert van Spacewell af met zijn bijdrage, ‘Data-gedreven technologieën creëren totaaloplossing voor gezonde werkomgeving’. Hij vertelde hoe Spacewell deelnam aan een project voor bedrijfsverzamelgebouw The Beacon in Antwerpen waar verschillende proptechbedrijven oplossingen konden voorstellen om medewerkers terug te laten keren naar kantoor. Daarbij wilde The Beacon een veiligere werkomgeving creëren om zo welzijn en productiviteit te verhogen. Spacewell kwam met deeloplossingen voor enerzijds het bedrijfsrestaurant en anderzijds een verdieping met werkplekken en vergaderruimtes. De uitdaging was om ervoor te zorgen dat mensen zich weer veilig zouden voelen, maar ook dat ze zouden weten waar het druk was zodat ze die plekken konden vermijden. Van Gemert lichtte vervolgens de rol van sensoren daarbij toe. Deze meten het aantal aanwezige mensen en sturen zo nodig een melding aan de facility manager wanneer het te druk wordt. Bovendien kunnen medewerkers op schermen en op hun smartphones zien wat de stand van zaken is in een ruimte en zo nodig hun gedrag en plannen aanpassen. Bij het gezondheidsaspect besteedde Van Gemert veel aandacht aan de luchtkwaliteit. Ook daar zette Spacewell sensoren in om allerlei aspecten daarvan te meten. Vervolgens konden de uitkomsten gebruikt worden om onder meer building management systemen te koppelen om zo de luchtkwaliteit te verbeteren. “We hebben zo de productiviteit en wellbeing kunnen meten en daarna kunnen verbeteren. We creëren op basis van tastbare gebruikservaringen meer dan alleen data, die worden gevisualiseerd en interpreteerbaar zijn. Daarmee mikken we niet alleen op medewerkers, bezoekers en managers, maar ook op serviceproviders.”

De tweede spreker, Asaël Akkerman van Cushman & Wakefield), had het over ‘de creatie van een slimme werkomgeving’. Akkerman wees erop dat al voor pre-COVID de werkomgeving onderpresteerde: “Qua bezetting en benutting zaten we gemiddeld rond de 43 procent.” Bovendien waren medewerkers vaak niet te spreken over de effectiviteit van de werkplek en hield ook het engagement niet altijd over. Akkerman vertelde hoe C&W een groot aantal meningen verzamelde over post-COVID werkomgevingen en wat ervoor nodig is om die werkend te maken. “Daarbij is digitalisering en technologie een grote factor. Als je vervolgens werk gaat zien als een activiteit en niet als een plek dan is het resultaat een ecosysteem aan plekken.” De uitdaging daarbij was om medewerkers ook tijdens COVID te verbinden en de bedrijfscultuur in stand te houden. Daarvoor kan technologie worden ingezet en moet bij de werkomgeving op kantoor veiligheid en wellbeing centraal staan. Het resulteerde in het ‘6 foot office concept’. Onderdeel daarvan is naast de inrichting het meten via sensoren van bezetting, social distance, luchtkwaliteit en comfort en het begeleiden van medewerkers via onder meer beeldschermen. Desondanks blijft gedrag van medewerkers toch vaak de bottleneck. Akkerman wees ook op de trend dat in de nieuwe werkconcepten samenwerken op kantoor heel belangrijk wordt. “Het activiteitenprofiel op kantoor – vroeger 50 procent individueel en 50 procent samen – gaat steeds meer in de richting van samen. Het kantoor van de toekomst zal steeds meer gericht zijn op interactie en samenwerking, ondersteund door technologie.”

Een gezonde werkomgeving tijdens en na corona

De derde bijdrage, ‘Technologie voor een gezond en duurzaam gebouw’, was een duopresentatie, van Hans Smid en Thijs Wichers van Schneider Electric. Smid memoreerde dat het bij gebouwen lange tijd draaide om een fraaie en effectieve werkomgeving, maar dat het nu steeds meer draait om de gebruiker. Daarbij helpt technologie om voor die gebruiker een gezond en duurzaam gebouw te realiseren. Aan de basis van de veranderende werkomgeving staan een aantal megatrends: COVID en urbanisatie. Smid legde vervolgens uit dat de urbanisatie veel vraagt van vastgoedontwikkelaars, van eigenaren en van stedelijke planners. Zo moet de groei zo duurzaam mogelijk zijn om de planeet niet nog verder uit te putten. Ook is efficiency in ruimte nodig, evenals flexibiliteit en comfort voor de gebruiker. Daarom moeten gebouwen gebruik maken van digitale technologie en slimme gebouwoplossingen. Volgens Smid is het nodig om drie stappen te zetten: bouwen aan efficiëntie (verbeteren efficiëntie en veiligheid in nieuw en bestaand commercieel vastgoed gedurende de hele levenscyclus van het gebouw), bouwen aan duurzaamheid (zorg voor duurzame gebouwcertificeringen en rapportages om effectief beleid aantoonbaar en bewijsbaar te maken) en bouwen aan mensen (zorg voor ruimtes die samenwerking stimuleren, zorg voor een gezonde en veilige werkplek en zorg voor meer productiviteit). Samen betekent dat bouwen aan waarde. “Gebouwen moeten veranderen, want we hebben duurzaamheidsuitdagingen, veerkrachtuitdagingen, efficiencyuitdagingen en mensenuitdagingen.” Wichers ging er vervolgens op in hoe Schneider Electric met slimme technologie inspeelt op deze uitdagingen. Daarbij zoomde hij in op sensoren voor bezettingsmanagement (veilige afstand, bezettingsgraad en kantoorindeling) en welzijn (comfort, luchtverversing) en het delen van informatie daarover via onder meer apps.

De webinar sloot af met de presentatie ‘Welzijn als drijvende factor voor succesvolle organisaties’ van Justin Timmer van Measuremen. Daarbij benadrukte dat thuiswerken – zo blijkt nu tijdens COVID – enerzijds werkt, maar anderzijds uitdagingen oproept zoals eenzaamheid, fysieke gezondheid, burn-outs, de werk-privé balans en de kwaliteit van samenwerken. Bovendien loopt de beleving van thuiswerken erg uiteen, afhankelijk van de kwaliteit van de werkplek, de organisatiecultuur, de werktaken en de persoonlijke omstandigheden. Inmiddels gaan we deels terug naar kantoor, maar zijn ook de rollen van werk en privé aan het veranderen. Ook behandelde Timmer de aspecten van welzijn aan de hand van het PERMAH-model (Positive emotion, Engagement, Relationships, Meaning, Accomplishment en Health). Een organisatie kan op deze aspecten inspelen om zo medewerkers betrokken te houden en de wellbeing van de medewerkers te verbeteren. Timmer liet aan de hand van onderzoek zien dat investeren in welzijn loont, omdat er een sterke relatie is tussen welzijn en organisatietevredenheid, productiviteit, klantloyaliteit, retentie en winst. Om te meten waar de behoeften van medewerkers liggen, ontwikkelde Measuremen een speciale tool. “Daarmee worden medewerkers de sensoren van je organisatie. De organisatie kan vervolgens op basis van de uitkomsten acties ondernemen en de strategie herstructureren.”

Het complete webinar is terug te zien via het YouTube-kanaal van Smart WorkPlace.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven