Adapt at Work onderzoekt adaptieve expertise

Adapt at Work onderzoekt adaptieve expertise

Hoe ontwikkel je adaptieve expertise (AE) in werk-gerelateerde contexten? Daarvoor is het praktijkgericht onderzoeksproject Adapt at Work opgezet. 

In Adapt at Work doet een consortium van hogescholen en universiteiten (ontwerp-)onderzoek naar leerwerkomgevingen in bachelor- en masteropleidingen, gericht op de ontwikkeling van AE van (aankomend) professionals. Adapt at Work wil inzicht geven in werkzame mechanismes in en praktische tools ontwerpen voor de ontwikkeling van AE tijdens werkplekleren.

AE en flexibiliteit zijn belangrijke competenties, aangezien de toekomst van professies voortdurend verandert. Professionals zullen moeten meebewegen met veranderende werkomstandigheden en in staat zijn om die veranderingen vorm te geven.

Ontwikkeling van AE vraagt om leerwerkomgevingen waarin studenten kunnen oefenen met ‘ill-structured’ werkopdrachten, naast meer traditionele meester-gezel leeromgevingen en theorie-gestuurde (werk)colleges. Onderwijsinstellingen experimenteren met integratieve onderwijsvormen zoals challenge-based onderwijs, case-based reasoning en interprofessionele opdrachten en met innovatieve leer-werkomgevingen (labs en werkplaatsen).

Consortiumpartners, vijf universiteiten en zes hogescholen, brengen onderwijsvernieuwingen in in Adapt at Work. Hiermee bestrijkt het project een brede waaier aan professionele domeinen (waaronder (para)medisch, sociaal, engineering, leraren, ondernemers).

De vraag die centraal staat gedurende het onderzoek is: “Hoe kan de ontwikkeling van adaptieve expertise worden gestimuleerd tijdens werkplekleren in de context van het hoger beroepsonderwijs?”

Adapt at Work richt zich op het leren van (toekomstige) professionals, waarbij gevraagd wordt welke mechanismen er optreden die leiden tot adaptieve expertise-ontwikkeling, en welke contexten de werking van deze mechanismen en de uitkomsten die ze opleveren vormgeven.

De kern van het project bestaat uit vergelijkende en thematische casestudies, waarin de werking van deze innovaties m.b.t. de ontwikkeling van AE wordt beschreven en verklaard. Om dit goed te kunnen doen, begint het project met drie voorbereidende studies: een reviewstudie naar concepten en operationalisaties van AE; een reviewstudie naar werkzame bestanddelen van leerwerkomgevingen voor AE en een methodologische studie ter ondersteuning van realistische, vergelijkende casestudies.

In het project wordt voortdurend gependeld tussen theorieontwikkeling en praktische toetsing. Er is gekozen voor een combinatie van ontwerpgericht onderzoek (design-based research (DBR)) en vergelijkend onderzoek (comparative research).
Binnen DBR hebben docenten een actieve rol bij het ontwerpen en implementeren van interventies, om robuuste ontwerpprincipes te formuleren die toepasbaar zijn in andere omgevingen. Binnen DBR wordt een realistische benadering gehanteerd, aangezien de deelnemende partijen niet op zoek zijn naar ‘gouden standaarden’ of ‘de beste manier’ om een ​​onderwijsinterventie te implementeren. Adapt at Work wil eerder mechanismes ontrafelen over hoe complexe interventies werken of waarom ze falen in bepaalde contexten en omgevingen.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven