Sustainable Routekaart brengt duurzaamheidsverplichtingen in kaart

Sustainable Routekaart brengt duurzaamheidsverplichtingen in kaart

Veel organisaties zoeken een complete weergave van verplichtingen die duurzaamheid nu en straks met zich meebrengt. Daarom heeft Smart WorkPlace partner SUB – Sustainable Boost een routekaart opgesteld.

Met de Sustainable Routekaart kunnen organisaties op een pragmatische wijze toewerken naar deze verplichtingen, zodat zij naast het voldoen aan wetgeving kunnen profiteren van de positieve effecten die een duurzaam imago met zich meebrengt.

De Sustainable Routekaart geeft aandacht aan de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en de noodzaak om deze doelen te behalen. De kaart laat zien waar we staan we op de routekaart naar 2030 en hoe jouw organisatie zelf aan de slag kan met de zeventien werelddoelen.

Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals zijn door de Verenigde naties opgestelde duurzame ontwikkelingsdoelen. Deze doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en moeten zorgen voor klimaatactie. De SDG’s gelden voor iedereen tot de periode 2030. In dit digitale boekje (inclusief links naar filmpjes!) legt SUB per SDG uit welke concrete bijdrage maatregelen leveren aan SDG’s.

Transparantiebenchmark

De overheid vindt het belangrijk dat bedrijven transparant zijn over hun activiteiten en beleid op maatschappelijk vlak. Daarom geldt sinds 2019 de Transparantiebenchmark voor de 500 grootste bedrijven in Nederland, die het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat tweejaarlijks laat uitvoeren.  Dit is gericht op het realiseren van transparantie in MVO beleid en activiteiten, gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG's). Ook krijgen deelnemers door deze transparantiebenchmark inzicht in verbetermogelijkheden en zien ze hoe zij scoren in vergelijking met andere organisaties. 

MPG-1 per 2018 (Milieu Prestatie Gebouwen per 2018)

De Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 vierkante meter. Per 1 januari 2018 geldt voor de MPG een maximum grenswaarde van 1,0.

Grondstoffenakkoord

Het kabinet heeft zich voorgenomen om de complete Nederlandse economie circulair te maken. Dit betekent dat geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en reststoffen volledig opnieuw worden ingezet. Vanaf 2023 moeten alle uitvragen van de overheid, landelijk, provinciaal en gemeentelijk, circulair zijn, tenzij dit niet (volledig) mogelijk is. Vanaf 2030 zullen alle overheidsaanbestedingen circulair zijn en is ook 50 procent van de einddoelstelling bereikt. In 2050 wordt Nederland beoogd volledig circulair te zijn.

Circulair aanbesteden

Overheden zijn vanaf 2030 verplicht om 100 procent circulair in te kopen. Dit heeft dus ook effect op commerciële organisaties die producten/diensten leveren aan overheidsorganisaties!

Nederland energieneutraal in 2050

De doelstelling van de EU in 2025 is om 55 procent van het kunststof verpakkingsmateriaal te recyclen en om hoeveelheid plastic voor eenmalig gebruik sterk terug te dringen. Hiermee wordt een energie neutrale economie gecreëerd.  Vanaf eind 2020 moeten alle (nieuwe) gebouwen in Nederland voldoen aan het BENG criteria. Dit houdt in dat de gebouwen zijn beoordeeld als ‘bijna energie neutrale gebouwen’.

Taskforce Circulair Economy in Food

De ambitie ‘Samen tegen voedselverpilling’ is opgesteld om in 2030 de voedselverspilling te halveren. Deze ambitie is een initiatief van Wageningen University & Research (Wur), in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en de Alliantie Verduurzaming Voedsel.

100.000 banenafspraak

De 100.000 banenafspraak die werkgevers en overheid in 2015 sloten, is bedoeld om de mensen uit deze groep die dat zelf niet lukt een passende baan te bieden. In totaal gaat het om 125.000 extra banen die in 2026 gerealiseerd moeten zijn; 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid.

Wet Milieubeheer

Wet Milieubeheer gaat gehandhaafd worden heeft ministerie aangekondigd. Bedrijven zijn verplicht energiemaatregelen te treffen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Ook is in 2023 ieder kantoor in Nederland groter dan 100 vierkante meter wettelijk verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Dit geldt niet voor: Rijks-, provincie- en gemeentemonumenten, én panden die binnen twee jaar gesloopt worden.

30 procent van de managementbanen vervuld door vrouwen

 In Nederland heerst er nog steeds ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vooral op managementniveau is te zien dat de meerderheid wordt vervuld vanuit mannen. Het kabinet heeft dan ook als doelstelling om 30 procent van de managementbanen in handen te laten komen van vrouwen. 

Klimaatakkoord

De uitstoot van broeikasgassen dient in 2030 met 49 procent te zijn gedaald ten opzichte van het referentiejaar 1990, naar 113 megaton CO2-equivalenten. Deze doelstelling is het uitgangspunt van het klimaatakkoord en wordt verankerd in een klimaatwet.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven