Het belang van embodied carbon

Het belang van embodied carbon

Embodied carbon is lang onderbelicht geweest bij duurzaamheidsdiscussies en -ontwikkelingen. Waarom embodied carbon wel belangrijk is, vertelt Janneke Leenaars van Interface op 31 maart tijdens een webinar.

De gebouwde omgeving heeft volgens berekeningen van de World Green Building Council (WGBC) wereldwijd een CO2-footprint van 39 procent, zegt Janneke Leenaars, duurzaamheidsmanager Noord-Europa bij Interface. Ook wijst ze erop dat berekeningen van Architecture 2030, die hebben gekeken naar de bouwplannen voor de periode 2015-2030, hebben aangetoond dat daarbij het aandeel van operational carbon (de energie die nodig is tijdens de gebruiksfase) en embodied carbon (de CO2-impact van producten en materialen waarmee gebouwd en ingericht wordt) vergelijkbaar is. “Die cijfers geven aan dat embodied carbon moet worden aangepakt om de gebouwde omgeving onderdeel van de oplossing te laten zijn. Want door daar een bewuste keuze in te maken, kun je een groot verschil maken. Dat verschil kan zitten in het materiaal waarmee je bouwt, maar ook bijvoorbeeld in de keuze tussen renovatie, gedeeltelijke renovatie en nieuwbouw. Maar ook bij de inrichting is veel winst te behalen. Zo zijn we als Interface al 25 jaar bezig met het verlagen van onze CO2-footprint. Die reis is ooit gestart door de oprichter en toenmalig CEO Ray Anderson. Hij wilde geen negatieve impact meer hebben op de planeet en startte daarom met Mission Zero. Op dat moment had hij echter ook al een volgend doel: hij wilde niet alleen geen negatieve impact hebben, maar wilde uiteindelijk zelfs een herstellende bijdrage gaan leveren. Nu zitten we met Climate Take Back in die tweede missie met als doel om als Interface in 2040 een CO2-negatieve onderneming te zijn. De innovatie, die we op 24 maart hebben gelanceerd, is daarbij een mijlpaal omdat het heeft laten zien dat we als Interface voorbij CO2-neutraal cradle-to-gate kunnen komen, zonder daarvoor compensaties te hoeven gebruiken.”

Daar waar embodied carbon voor Interface al ruim een kwart eeuw geen blinde vlek is, is dat voor veel partijen in de gebouwde omgeving – van projectontwikkelaars tot eindgebruikers – vaak nog wel zo. Janneke: “Dat lijkt me mede te komen omdat de focus van o.a. overheid jarenlang heeft gelegen op de energietransitie in de gebruiksfase van panden. Daardoor is de C02-voetafdruk en het belang van een bewuste keuze voor ‘low carbon, CO2-neutrale of zelfs CO2-negatieve producten en materialen onderbelicht gebleven. Nu is er gelukkig sprake van een snelle inhaalslag, die mede te danken is aan de oproep van de DGBC aan de landelijke afdelingen om daarmee aan de slag te gaan. Daarnaast is er meer aandacht voor materialen die CO2 kunnen opslaan.” Belangrijk daarbij, aldus Janneke, is dat er inmiddels ook alternatieve producten en materialen zijn die CO2-negatief zijn.

Een mooi voorbeeld daarvan is de eerste CO2-negatieve tapijttegel die Interface op 24 maart lanceerde. Janneke: “Bijzonder daarbij is dat deze innovatie in Scherpenzeel is bedacht en ontwikkeld. In de webinar van 31 maart geef ik wat meer inzicht in onze duurzaamheidsreis en hoe deze stepping stone daarbinnen past, maar ook hoe deze tapijttegel CO2-negatief is. Ook reflecteer ik op hoe de CO2-negatieve tapijttegel kan bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van onze opdrachtgevers.”

De CO2-negatieve tapijttegel is voor Interface een mijlpaal, benadrukt Janneke. “Al onze vloeren waren al CO2-neutraal gedurende de gehele levenscyclus. De CO2-negatieve tapijttegel gaat nog een stap verder: hij is CO2-negatief van cradle to gate. Natuurlijk is er daarna nog steeds CO2-emissie, maar die compenseren we via ons Carbon Neutral Floors programma. En hier stopt onze reis, die we als Interface een kwart eeuw geleden zijn begonnen, natuurlijk niet. Denkrichtingen voor volgende stappen zijn meer producten CO2-negatief en producten die nog meer CO2-negatief zijn, over de hele levenscyclus.”

Inschrijven voor het webinar ‘Werken in een op de natuur geïnspireerde omgeving’ op 31 maart van Interface en Smart WorkPlace kan hier.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven