Leidraad voor hersteltijd op het werk

Leidraad voor hersteltijd op het werk

Stress op de werkvloer staat op nummer 1 bij de beroepsziekten. Daarom is hersteltijd belangrijk. De International Stress Management Association (ISMA) publiceerde daarom een ‘Leidraad voor hersteltijd op het werk’.

Wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring leert dat hersteltijd een krachtige energiebron is en daarmee een buffer tegen werkstress en uitval door overbelasting. De druk op hersteltijd in het werk wordt steeds groter, door een veeleisender maatschappij en de krapper wordende arbeidsmarkt. Dit leidt tot een verminderde algehele gezondheid van mensen en een negatieve invloed op het menselijk welzijn.

Maar hoe organiseer je nu hersteltijd op het werk? In de werkpraktijk blijkt dat werkgevers en werknemers het soms lastig vinden hierover in gesprek te gaan en afspraken te maken. Veelal vanuit de gedachte dat hersteltijd (nog) niet nodig is, of onmogelijk te organiseren. Het tegendeel is volgens de ISMA vaak waar. Hersteltijd op het werk is meer nodig en mogelijk dan we denken.

Daarom heeft een groep professionals op het gebied van Arbeid en Gezondheid, verbonden aan de ISMA, met ‘Leidraad voor hersteltijd op het werk; aanzet voor een concrete invulling van welzijn op het werk’ een aanzet gemaakt voor een concrete invulling van welzijn op het werk. Werkgevers en werknemers kunnen deze gebruiken om kennis over hersteltijd te verkrijgen en hersteltijd bespreekbaar en inpasbaar te maken.

De leidraad is verzonden aan sociale partners. Binnenkort hoopt de ISMA de leidraad te kunnen overhandigen aan de politiek, om meer aandacht te vragen voor welzijn in het werk, door hersteltijd.

Over de ISMA

De ISMA wil ertoe bijdragen de werkzame en kwalitatief goede methoden van stressmanagement herkenbaar te maken. Zij vormt een interdisciplinair netwerk van mensen die professioneel werkzaam zijn in onderzoek en behandeling van stress. Zij organiseert intercollegiale bijeenkomsten, lezingen en workshops waar zowel de theorie als de praktijk aan bod komen.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven