Grote organisaties moeten zakelijke mobiliteitsuitstoot gaan bijhouden

Grote organisaties moeten zakelijke mobiliteitsuitstoot gaan bijhouden

De workplace manager bij grote organisaties krijgt er mogelijk op korte termijn een taak bij: hij moet de emissies van woon-werkverkeer en zakelijke reizen van de werknemers gaan bijhouden. Dat meldt het FD.

De nieuwe taak komt voort uit de ambitie van het kabinet om het klimaatdoel van 2030 – 60 procent minder broeikasgassen – te halen. Zakelijke mobiliteit kan daar een forse bijdrage aanleveren. Uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving uit 2019 (pre-corona) bleek namelijk dat de mobiliteitssector 35 miljoen ton CO2 uitstootte, bijna 20 procent van de totale uitstoot. Reizen van en naar het werk (woon-werkverkeer) en reizen die een werknemer voor de baas moet maken (zakelijke reizen), zijn verantwoordelijk voor bijna de helft van alle mobiliteitsuitstoot in Nederland. 

Drie stappen

Het kabinet voorziet drie stappen bij het terugdringen van de uitstoot van zakelijke mobiliteit:

-        Tot 2026 moeten bedrijven alleen de uitstoot meten.

-        Vanaf 2026 wil het kabinet een norm voor CO2-uitstoot opleggen voor zakelijke reizen om zo meer reizen per trein, bus, fiets en elektrische auto te stimuleren.

-        In de laatste fase moet er een norm komen voor woon-werkverkeer, die gecontroleerd moet worden door regionale omgevingsdiensten.

De regeling is bedoeld voor bedrijven met meer dan 100 werknemers. Dat zijn er naar schatting in Nederland circa 7000. Eigenlijk had de regeling per 1 januari 2022 in moeten gaan, maar omdat de kabinetsformatie zo lang heeft geduurd, heeft de nieuwe regering er nog niet mee kunnen instemmen. 

Hugo Houppermans is directeur van Anders Reizen, een coalitie van ruim 70 grote organisaties met een vertegenwoordiging van 500.000 medewerkers. De gemeenschappelijke ambitie van Anders Reizen is de CO2-uitstoot van zakelijk reizen te halveren in 2030 (ten opzichte van 2016). Houppermans laat in het FD weten dat het volgens hem haalbaar is voor werkgevers om in kaart te brengen hoe een werknemer voor zijn werk reist en hoeveel uitstoot dat veroorzaakt, door gegevens over de manier van reizen mee te nemen wanneer iemand zijn reiskosten declareert. Het gemakkelijkste is om werknemers te laten aangeven met welk vervoersmiddel ze komen, maar omwille van de privacy kan een werkgever ook met gemiddelden van het Centraal Bureau voor de Statistiek rekenen, aldus Houppermans.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven