CIAO nieuwe partner Smart WorkPlace

CIAO nieuwe partner Smart WorkPlace

CIAO op zichzelf is niet de oplossing voor het hybride werken, het is een tool die dit ondersteunt. Dat zegt Tim van der Plaats van CIAO, de nieuwe partner van Smart WorkPlace.

Welke kansen/ontwikkelingen ziet CIAO voor de werkomgeving van de toekomst?  

“De toekomst voorspellen is en blijft lastig, zeker als het gaat om iets nieuws als hybride werken. Echter laten vele onderzoeken toch wel duidelijk zien dat mensen enthousiast zijn over de hybride vorm van werken. Een aantal dagen thuiswerken voor bijvoorbeeld optimale concentratie en minimale reistijd en andere dagen op kantoor om efficiënt samen te werken en de sociale onderlinge band op te bouwen en te onderhouden. Bij beroepen waar overleg, brainstorming of samenwerking in algemene zin van belang is, is toch duidelijk te zien dat het belangrijk is wanneer men bij elkaar komt. Tegelijkertijd zorgt het thuiswerken ervoor dat opdrachten en taken beter en vaak sneller worden afgerond door de concentratie en vooral minder afleiding van collega’s (mits de thuissituatie zich hiervoor leent). Dit is bijvoorbeeld goed terug te zien bij één van onze klanten (een advocatenkantoor), waarbij medewerkers een gedeelte van de week thuis geconcentreerd werken en als team op kantoor komen om bepaalde zaken te kunnen bespreken.”
 
Welke rol kan CIAO daarbij spelen?  
 
“CIAO op zichzelf is niet de oplossing voor het hybride werken, het is een tool die dit ondersteunt. Als je kijkt naar bedrijven die hybride werken initiëren, zie je al snel dat ze te maken krijgen met verschillende uitdagingen. Zoals: hoe krijg je mensen terug naar kantoor, hoe maak je optimaal gebruik van de beschikbare vierkante meters, maar misschien nog wel belangrijker dat medewerkers elkaar op de lange termijn makkelijk kunnen blijven vinden om samen te werken. We hebben al snel gezien dat vaste kantoordagen niet altijd even efficiënt zijn, omdat deadlines en afspraken met klanten ook niet altijd goed vooruit te plannen zijn. CIAO speelt hierop in door mensen zelf te laten beslissen wanneer zij naar kantoor willen gaan en inzicht te geven wanneer teamgenoten of andere collega’s aanwezig zijn en daarbij een trigger te sturen wanneer een ‘favoriete’ collega op kantoor is. Op deze manier weten collega’s elkaar toch te vinden. Deze functionaliteit is zelfs zo populair dat van alle boekingen die gemaakt worden, minstens 96% eerst checkt wie er nog meer op kantoor aanwezig is.
 
Daarnaast zie je een trend ontstaan waarbij steeds meer kantoren een andere en/of kleinere indeling krijgen. De kantoortuinen van vroeger worden veelal ingeruild voor meer vergaderruimtes, ontmoetingsruimtes of überhaupt minder vierkante meters om kosten en energie te besparen. De impact hiervan is natuurlijk dat daarbij ook minder mensen op hetzelfde moment in hetzelfde kantoor kunnen werken. Door de slimme console van CIAO kun je hier dus op sturen en zorgen dat er nooit teveel mensen in het gebouw aanwezig zijn. Daarnaast geven de analyses goed weer welke juist de druk bezette zones zijn en welke niet. Hierdoor kun je ook steeds weer je kantoor optimaliseren om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare ruimte.”

Waarom is het belangrijk voor CIAO om in een platform als Smart WorkPlace te participeren?
 
“Onze strategie bestaat uit samenwerken met andere initiatieven, zowel met andere producten als bijvoorbeeld door kennisdeling. CIAO werkt standalone (het is te gebruiken zonder enige integratie met andere technologie), maar is ook te koppelen met andere producten zoals toegangssystemen, sensoren, parkeersoftware en HRIS. Deze zijn ook terug te vinden in het Smart WorkPlace netwerk. Daarnaast willen wij graag bijdragen aan de toekomst van hybride werken en geloven wij dat we verder komen wanneer we samenwerken. Binnen het Smart WorkPlace netwerk zitten veel organisaties die elkaar versterken. Hier werken wij graag aan mee met behulp van onze kennis en technologie.”

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven