CO2 routekaart helpt universiteiten bij opzetten eigen strategie

<span>CO2 routekaart helpt universiteiten bij opzetten eigen strategie</span>

Een CO2 routekaart geeft universiteiten het inzicht hun eigen strategie op te zetten en te volgen. Dat stellen Ellis den Dam en Ingmar Scheiberlich van Royal Haskoning DHV. Zij verzorgen daarover de werksessie 'Scenarioplanning – Routekaarten Total Impact of ownership in CO2' tijdens Campus Day.

De universiteiten doen al langer mee aan de nationale meerjaren afspraken energiebesparing (MJA-3). Het toerekenbaar primair fossiel energiegebruik is al teruggebracht door o.a. het verhogen van de proces- en ketenefficiëntie en de productie en inkoop van duurzame energie. De komende decennia willen de universiteiten deze inspanningen nog aanzienlijk verhogen om uiterlijk in 2050 een CO2 neutrale campus te hebben.

Om deze ambitie te bereiken richt zich dit onder andere op circulariteit, biodiversiteit en klimaatadaptie. Het gaat dus in meerdere mate het treffen van de juiste maatregelen op het juiste moment om de totale CO2 footprint te reduceren om te voldoen aan de doelstelling van 2050. Dit is dus meer dan alleen het terugbrengen van het energieverbruik. De invloed en noodzaak om dit te doen kent met name vanuit het gebruikers van campussen, zoals studenten en onderzoekers, een ‘pull’. Zij verwachten immers dat hun universiteiten koploper zijn op duurzaamheid.

Een CO2 routekaart geeft voor universiteiten het noodzakelijke inzicht om zo hun eigen strategie op te zetten en te kunnen volgen. Hiervoor is het dan noodzakelijk om een betrouwbaar beeld te hebben van de huidige situatie van de portefeuille, de nulsituatie, en op welke onderdelen kan een universiteit de grootste stappen maken om CO2 te besparen. Vanuit verschillende scenario’s en daaruit volgende strategieën kunnen dan de juiste keuzes worden gemaakt en tussentijds te herijken.

Het opstellen en bijhouden van een CO2 roadmap is voor universiteiten en andere vastgoedportefeuilles de oplossing om afgewogen keuzes te maken en voortgang te communiceren naar diverse stakeholders.

Voor ons als Royal HaskoningDHV is Campus Day op 28 juni van belang om nog meer kennis te delen en ervaringen uit te wisselen met betrokkenen van campussen. Het event Campus Day biedt de mogelijkheid voor deelnemers om via presentaties en interactieve sessies kennis uit te wisselen.

We zijn als RHDHV actief op een aantal thema’s voor Campus Day. Dit is ondermeer op Co-creatie op de Campus, Scenarioplanning en Duurzaamheid. Daarop dragen we bij èn op het Campus Day event en gedurende het jaar met diverse activiteiten. Op duurzaamheid hebben we bijvoorbeeld afgelopen half jaar een Round Table Energietransitie georganiseerd. 

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven